Author: Rudolf Kusý

Rudolf Kusý: O Istropolise a PKO. Prečo sa príbeh nesmie opakovať

V posledných dňoch stále častejšie dostávam otázky týkajúce sa predaja Istropolisu a jeho budúcnosti. Vždy odpovedám rovnako: Istropolis nie je PKO a nemôže tak skončiť.
Kultúra sa musí v Istropolise zachovať. Naopak, očakávam, že nový majiteľ sa pustí do zmysluplnej rekonštrukcie a modernizácie Istropolisu aj jeho okolia tak, aby naďalej slúžil aj ako multifunkčný spoločensko-kultúrny stánok. Zároveň očakávam a žiadam verejnú diskusiu o budúcnosti Istropolisu.

Toto posolstvo som tlmočil aj vedeniu Jednotného majetkového fondu (odbory), ktorý budovu Istropolisu predáva. Chcel som, aby o tom informoval aj záujemcov o kúpu budovy. Nakoľko cítim, že odbory môjmu posolstvu nevenujú primeranú pozornosť, rozhodol som sa spolu s ďalšími ľuďmi, ktorým na budúcnosti Istropolisu záleží informovať verejnosť a potenciálnych vlastníkov.

  1. Istropolis má jedinečnú sálu, v ktorej sa po desaťročia konajú významné kultúrne podujatia. S jedinečnou akustikou a 1280 sedadlami ide o najväčšiu kultúrnu sálu naSlovensku. Musí zostať zachovaná. Ďalšiu, ani podobnú už nemáme.
  2. Istropolis nie je len taká budova. Je to pamätihodnosť mestskej časti a ikonická stavba. Jej autormi sú architekti (Konček, Skoček, Titl), ktorí stavali legendárny internát Bernolák, prípadne sídliská Dúbravka a Ružinov. Chápem, že budova nespĺňa požiadavky modernej doby, ľudí a mesta. Istropolis sa však musí riešiť tak, aby projekt nadviazal na jedinečnú dobovú architektúru a unikátnosť miesta. Istropolis nesmie skončiť ako PKO.
  3. Predávajúci nie je len tak nejakým súkromným vlastníkom, ktorý predáva svoj dom, či záhradku. Sú ním odbory. Odbory postavili Istropolis za peniaze štátu a z príspevkov státisícov pracujúcich z celého Slovenska. Teda za peniaze nás, našich rodičov a prarodičov. Teraz predávajú budovu bez toho, aby mala verejnosť informácie  o podmienkach predaja.

Preto žiadame odbory, aby zaviazal kupujúcich k zachovaniu kultúry v Istropolise a k tomu, že Istropolis nezmizne z mapy Bratislavy tak, ako PKO. Istropolis nesmie skončiť ako PKO. Istropolis musí slúžiť ľuďom.

Rudolf Kusý: V Novom Meste pribudol unikátny park Gaštanica (VIDEO)

V bratislavskom Novom Meste pribudol unikátny park Gaštanica na Kolibe. „Ide o jedinečný projekt, gaštany tu rástli už v časoch, keď okolité územie obývali Rimania. V čase, keď v Európe rakovina spôsobuje straty tisícov gaštanov jedlých na celom svete, nám sa podarilo vybudovať park s jedlými gaštanmi,“ hovorí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Chorobou napadnuté stromy, ktoré bolo možné podľa odborníkov zachrániť, boli ošetrené. Niektoré však museli byť nahradené novými stromami, mestská časť pre tento účel nakúpila stromy, ktoré sú vyšľachtené a odolné voči chorobám a škodcom.

Doplnením novej zelene sa zároveň zabráni odplavovaniu a erózii zeminy. Areál parku po revitalizácii efektívnejšie hospodári s vodou, keď zadržaniu dažďovej vody pomôže vytvorenie tzv. svahových zasiakavacích pásov po vrstevniciach. Ďalším unikátnym prvkom je chodník, ktorý je zo špeciálneho vodepriepustného betónu. Vďaka týmto opatreniam dažďová voda bude slúžiť na zavlažovanie parku a nebude stekať do blízkej zastavanej časti.

Súčasťou revitalizácie parku je vytvorenie oddychovej zóny. V nej nájdu návštevníci okrem lavičiek, altánku a detského ihriska aj fitness prvky a výbeh pre psov.

Revitalizácia parku bola spolufinancovaná z tzv. Nórskych fondov, ktoré mestská časť Bratislava – Nové Mesto získala v spolupráci s hlavným mestom Bratislava v rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. „Celkové náklady na revitalizáciu dosiahli 330 tisíc eur, z grantovej schémy bolo poskytnutých 225 tisíc eur,“ informoval Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.

Práce na obnove parku zabezpečovala mestská časť vo vlastnej réžii, keď revitalizáciu zverila EKO-podniku verejno-prospešných prác, ktorý v Novom Meste zabezpečuje zimnú údržbu, ako aj orezy stromov, opravu menších výtlkov a podobne.