Author: Hlas Nového Mesta

Keď sa knižnica zmení na rozprávkovú krajinu

V Týždni slovenských knižníc, ktorý tohto roku pripadol na posledné dni marca a prvé dni apríla, pripravili verejné knižnice pre svojich mladých členov viacero hravých podujatí.

Aj čitatelia majú svoj maratón

Už do svojho ôsmeho ročníka vstúpil Jarný maratón s knihou, ktorým sa knihovníci snažia pritiahnuť deti k pravidelnému čítaniu. Spoločne ho organizujú bratislavské knižnice a knižnica v Pezinku. Postupne sa v každej z nich číta ukážka z vopred zvolenej knihy. Nové Mesto prevzalo štafetu 3. apríla a deti zo Základnej školy na Jeséniovej ulici si prišli nielen vypočuť príbeh z obľúbenej knihy Petry Nagyovej Džerengovej Klára a iglu, ale aj zoznámiť sa s autorkou. Zhovorčivá spisovateľka im porozprávala o svojom detskom strachu z mátoh, o štúdiu, práci aj literárnych začiatkoch. Prvé knihy vraj napísala „do zásuvky,“ no keď sa jej podarilo vydať román a neskôr viaceré knihy pre deti, zožali u čitateľov obrovský úspech. Keďže sama má štyri deti, premieta do knižiek nielen ich mená, ale aj rôzne odkazy na skutočné situácie. Tretiaci počúvali s veľkým záujmom a nakoniec ju zahrnuli množstvom otázok, ale aj návrhov, ako by mal pokračovať pripravovaný tretí diel knihy.

TRŽNICA ŽIJE – obchodom, službami a čoskoro aj umením

Tržnica na Trnavskom mýte je etablovanou bratislavskou tržnicou. Už desaťročia nepretržite slúži verejnosti ako miesto nákupov a stretnutí. Hoci v súčasnosti sa jej obraz miestami spája s nie príliš atraktívnym koloritom, má zaujímavé aspekty, z ktorých bude možné ťažiť v  budúcnosti. Tržnica potrebuje mnohé zásahy a zlepšenia, no má potenciál stať sa dobre fungujúcim súčasným centrom nákupov a služieb so špecifickým geniom loci.

Ide leto – zas sa povozíme lanovkou!

Sedíte, veziete sa, stúpate nad lesom. Z ihličnanov tam dolu cítiť vôňu živíc. Vrstva lístia pod listnáčmi až sem zaváňa nádejou na huby, ktoré skrýva. Vtáčia perspektíva je vzrušujúca. Čo na tom, že lanovka „lieta“ trocha pomalšie? Môžete sa vžiť do roly dravca, ktorý plachtí a pozoruje okolie. Alebo človek zakloní hlavu a predstaví si, že sponad zalesneného svahu sa dvíha k oblakom…

Parčík na Sadovej sa konečne dočká

Podľa posledných správ sa v ňom objaví stavebný ruch už v máji. To znamená, že ak budú práce dosť rýchle, príroda bude ochotne „spolupracovať“ na výslednom obraze. Tráva v tomto období rýchlo dokáže ukryť stopy po prácach na nových povrchoch parkových chodníkov, spevnených zámkovou dlažbou. Najmä keď pôjde o nové vrstvy aj v prípade zatrávnených plôch. Tri mladé pagaštany, vysadené namiesto vyrúbaných chorých stromov, sa pri troche starostlivosti bez problémov ujmú – dúfajme – takisto ako malé stromčeky v troch rozmerných betónových kvetináčoch v dominantnej časti parčíka.