Do opráv ciest sa dáme spoločne

Nielen náročná zima, ale aj chýbajúce pravidelné rekonštrukcie vozoviek, spôsobené nedostatkom fi nancií, si vyberajú svoju daň. Každý rok na jar vodiči nedobrovoľne podstupujú jazdy zručnosti medzi výtlkmi, neraz nie bez následkov na karosériách. S očakávaním, že počas teplejších mesiacov sa situácia bude postupne zlepšovať a magistrát, župa aj mestské časti na to vynaložia spoločné úsilie a finančné prostriedky.

Nové Mesto v riešení podnetov medzi najúspešnejšími

Bratislavské Nové Mesto potvrdilo svoju silnú pozíciu pri riešení podnetov občanov. V rebríčkoch inštitútu SGI www.odkazprestarostu.sk za rok 2012 sa umiestnilo medzi najaktívnejšími samosprávami na Slovensku.

Index prínosu práce samosprávy v projekte hodnotil, koľkokrát úspešnejšie rieši podnety daná samospráva než hypotetická priemerná samospráva. V rámci tohto indexu skončilo Nové Mesto na druhom mieste, najlepšie z celej Bratislavy. „Projekt, prostredníctvom ktorého intenzívne komunikujeme s občanmi, sa stal už naším prirodzeným pomocníkom pri zlepšovaní života v mestskej časti. Výsledok, aký sme vďaka občanom a našim pracovníkom dosiahli, nás teší, a zároveň zaväzuje do budúcnosti,“ povedal starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Novomešťania patria pri podávaní podnetov cez špecializovaný portál www.odkazprestarostu.sk medzi najaktívnejších.

Konečne teplo! Dobrá správa z Cádrovej

Ako sa po mnohých rokoch sťažností podarilo opraviť kúrenie na základnej škole Cádrova, zašli sme sa pozrieť osobne. Že sa pracovné prostredie zlepšilo, pocítili sme hneď po vstupe do budovy.

Nový a na tie časy veľmi moderný vykurovací systém dostala škola pred dvanástimi rokmi, prečo teda neuspokojoval nároky? Vysvetlil mi to poslanec Branislav Feješ, ktorý sa do riešenia problému osobne zapojil: „V tom čase nainštalovali síce veľmi pokrokovú kotolňu, ale nevyriešili hydraulické vyregulovanie systému. Po čase nesprávneho používania sa, žiaľ, ukázali následky, vykurovací systém jednoducho nestačil na vyhriatie budov. Až v roku 2012 sa v rámci plánovaných investícií pristúpilo k náprave. Spočívala v doregulovaní hydraulického systému a optimalizácii riadiaceho systému kotolne.“ Jednoducho, riadiaci systém bol vymenený za „šikovnejší“. Obsahuje viaceré tlakomery, prietokomery a teplomery, lepšie reguluje činnosť kotolne, a pritom má nižšiu spotrebu. Aj radiátory v triedach dostali regulačné termostatické hlavice, aby sa neplytvalo, ale kúrilo len toľko, koľko je potrebné.

S neporiadkom bude bojovať nová technika

Nové Mesto pokračuje aj v modernizácii strojov a techniky, ktorá slúži občanom. Poslanci schválili navýšenie rozpočtu v časti kapitálové výdavky pre EKO-podnik VPS o 29 900 eur, ktoré budú slúžiť na nákup technických prostriedkov na nakladanie a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu.

Adrenalín krotia športom

Až 17 000 kriminálnych činov, 500 z nich pod vplyvom alkoholu alebo drog – také sú štatistické údaje z posledného roka o kriminalite v Bratislavskom samosprávnom kraji. Aj to je dôvod, prečo Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporuje projekty, ktoré sa snažia trestným činom predchádzať. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto sa v spolupráci s Asociáciou skateboardingu SR (ďalej ASSR) zamerala na zmysluplné trávenie voľného času mládeže a získala dotáciu na špeciálny krytý skateboardový bazén, dnes jediný v Bratislave. V piatok 15. marca ho slávnostne otvoril starosta Rudolf Kusý.

„Zelený sen“ sa mení na skutočnosť

Víziu obnoveného stromoradia na Račianskej ulici, o ktorej sme informovali v marcovom čísle Hlasu, začali novomestskí aktivisti premieňať na skutočnosť. Úspešný projekt ľudí z občianskeho združenia Biely kríž získal podporu pri vytváraní participatívneho rozpočtu magistrátu, teraz však už bola potrebná aj podpora ochotných rúk. „Račianska bývala kedysi lemovaná hustými korunami stromov, ale rokmi sa zeleň strácala a chýbajúce stromy už nikto nenahradil.

Musia učitelia štrajkovať?

Štrajk samotný nie je ničím tak výnimočným. Zažili sme ich už viacero a do pamäti sa nám najviac zapísali dva – najprv štrajk lekárov a potom štrajk sestričiek. U učiteľov je to iné. Samotní učitelia sa chystali štrajkovať už mnohokrát. Vždy to však skončilo veľmi rozpačito.  Vypočuli sme si reči o zodpovednosti, o tom, že by to najviac ublížilo deťom, že to aj tak nemá zmysel …

Tento rok došlo k zmene. Hoci aj teraz si niektorí radšej len pripli stužky namiesto toho, aby čosi urobili, prípadne sa cez prestávku prešli po školskom dvore a mávali transparentom, väčšina štrajkovala.

Pamätihodnosť neustúpi svojvôli!

Obyvatelia Ľudovej štvrte opäť zápasia o charakter svojej obytnej zóny. Aj keď je zapísaná v zozname pamätihodností Nového Mesta, nestačí to na zachovanie jej osobitého jednotného rázu. Pamätihodnosti na rozdiel od kultúrnych pamiatok žiaden zákon nechráni a, žiaľ, niektoré z dôsledkov stavebnej činnosti sú dnes už nezvratné.

Nehanbite sa

V uplynulých týždňoch sa ma viacerí ľudia pýtali na sociálnu výdajňu. V mnohých prípadoch sa rozhovor končil rovnako: „Ja tam nepôjdem, aj keď to potrebujem, ja sa hanbím.“

Nehanbite sa. To, že z 340 eur mesačne sa po odrátaní nájomného a liekov nedá vyžiť, nie je vaša hanba. Nech sa hanbia tí, ktorí zapríčinili, že Slovensko je dnes v postavení treťotriednej krajiny, ktorej úlohou je spotrebúvať nekvalitný tovar zo západnej Európy.

Sociálnu výdajňu sme otvorili preto, aby sme aspoň trocha pomohli. Už dnes máme toľko ľudí čo podstatne väčšia Petržalka a ich počet stále rastie. Klienti výdajne, ktorým pomáhame, sú až na výnimky normálni ľudia. Okrem dôchodcov, ktorých je najviac, aj osamelí rodičia či ľudia, ktorí sa ocitli s úverom bez práce. Ktokoľvek z nás sa môže ocitnúť medzi nimi.

Roky čakania na telocvičňu na Kolibe skončili

Dlhých osemdesiat rokov čakala základná škola na Jeséniovej na telocvičňu. Dočkala sa v roku 2012, keď okrem telocvične pribudli škole aj dve nové triedy. Škola na Kolibe však nie je jediná, ktorá zažila veľké zmeny. Aj vďaka dotácii z ministerstva školstva sa nám podarilo odstrániť zrejme poslednú azbestovú strechu na