Category : Z médií

Rudolf Kusý: V Novom Meste pribudol unikátny park Gaštanica (VIDEO)

V bratislavskom Novom Meste pribudol unikátny park Gaštanica na Kolibe. „Ide o jedinečný projekt, gaštany tu rástli už v časoch, keď okolité územie obývali Rimania. V čase, keď v Európe rakovina spôsobuje straty tisícov gaštanov jedlých na celom svete, nám sa podarilo vybudovať park s jedlými gaštanmi,“ hovorí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Chorobou napadnuté stromy, ktoré bolo možné podľa odborníkov zachrániť, boli ošetrené. Niektoré však museli byť nahradené novými stromami, mestská časť pre tento účel nakúpila stromy, ktoré sú vyšľachtené a odolné voči chorobám a škodcom.

Doplnením novej zelene sa zároveň zabráni odplavovaniu a erózii zeminy. Areál parku po revitalizácii efektívnejšie hospodári s vodou, keď zadržaniu dažďovej vody pomôže vytvorenie tzv. svahových zasiakavacích pásov po vrstevniciach. Ďalším unikátnym prvkom je chodník, ktorý je zo špeciálneho vodepriepustného betónu. Vďaka týmto opatreniam dažďová voda bude slúžiť na zavlažovanie parku a nebude stekať do blízkej zastavanej časti.

Súčasťou revitalizácie parku je vytvorenie oddychovej zóny. V nej nájdu návštevníci okrem lavičiek, altánku a detského ihriska aj fitness prvky a výbeh pre psov.

Revitalizácia parku bola spolufinancovaná z tzv. Nórskych fondov, ktoré mestská časť Bratislava – Nové Mesto získala v spolupráci s hlavným mestom Bratislava v rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. „Celkové náklady na revitalizáciu dosiahli 330 tisíc eur, z grantovej schémy bolo poskytnutých 225 tisíc eur,“ informoval Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.

Práce na obnove parku zabezpečovala mestská časť vo vlastnej réžii, keď revitalizáciu zverila EKO-podniku verejno-prospešných prác, ktorý v Novom Meste zabezpečuje zimnú údržbu, ako aj orezy stromov, opravu menších výtlkov a podobne.

Novomestský starosta Rudolf Kusý oznámil kandidatúru na župana

Súčasný starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý kandiduje na post predsedu bratislavského samosprávneho kraja v novembrových župných voľbách. „Politické strany nás doviedli do stavu totálneho znechutenia z politiky, buď sa hádajú alebo potichu rozdajú trafiky. V Novom Meste sme dokázali,  že samosprávna politika nepotrebuje stranícke politikárčenie a klientelizmus. Nenechajme si samosprávu ukradnúť politickými stranami,“ vyhlásil Kusý, ktorý v najbližších dňoch rozbehne zber podpisov pod svoju kandidatúru. „Tak ako v minulosti, aj teraz sa chcem ako skutočne nezávislý kandidát opierať o priamy mandát od ľudí,“ informoval Rudolf Kusý.

Vo voľbách chce ľuďom ponúknuť svoje manažérske skúsenosti z vedenia samosprávy v bratislavskom Novom Meste. „Štýl politiky chcem postaviť na dvoch pilieroch – zapojení ľudí do rozhodovania a transparentnosti,“ vraví Rudolf Kusý. V Novom Meste už niekoľko rokov úspešne funguje projekt participatívneho rozpočtu, kde o časti peňazí nerozhodujú politici, ale ľudia, ktorí môžu sami predložiť konkrétne projekty. Tie následne hlasovaním podporuje verejnosť. Na úrovni župy chce Kusý do rozhodovania vtiahnuť starostov a primárov, ktorí by spolurozhodovali o projektoch, ktoré bude župa riešiť. V oblasti transparentnosti patrí Nové Mesto medzi najúspešnejšie samosprávy na Slovensku. V rebríčku rešpektovanej mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko získala samospráva pod vedením Kusého štvrtú priečku. Naopak, Bratislavský samosprávny kraj patrí dlhodobo k priemerným samosprávam. „Vidím tu široké možnosti na posilnenie transparentnosti, hospodárnosti pri verejnom obstarávaní, efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu, v Novom Meste sme to dokázali,“ argumentuje Rudolf Kusý.

Novomestskej samospráve sa za uplynulé roky podarilo rozbehnúť viacero úspešných projektov v sociálnej oblasti – či už je to sociálna výdajňa pre ľudí v hmotnej núdzi, bezplatná právna poradňa či podpora športu detí základných škôl. Podobné projekty chce Rudolf Kusý preniesť aj na úroveň samosprávneho kraja. „Program staviam na troch pilieroch – župa musí slúžiť ľuďom a preto sa chcem sústrediť na odstránenie dlhov z minulosti, zlepšenie súčasného života a  na rozvojové projekty,“ vraví Rudolf Kusý. Do prvej oblasti zaraďuje napríklad opravu zanedbaných škôl, či školských dvorov, do druhej garanciu zachovania lekárskej pohotovosti v Malackách a treťou je budovanie športovísk dostupných pre širokú verejnosť. Kusý chce detaily programu doladiť na základe stretnutí s občanmi, ako aj so starostami a primátormi bratislavského samosprávneho kraja.

Rudolf Kusý: Zasnežené chodníky a parky: Nové Mesto prešlo na ekologický posyp, ako prvé na Slovensku

Bratislavské Nové Mesto ako prvá samospráva na Slovensku bojuje so zasneženými a zamrznutými chodníkmi a parkami a miestami v blízkosti venčísk pre psov špeciálnym ekologickým posypom. Ten nielenže nezaťažuje životné prostredie, ale nezanecháva po seba ani nežiaduce stopy. V rámci zimnej údržby ho využívajú aj viaceré krajiny Európy, napríklad Rakúsko či Nemecko.

Ide o drť, ktorá pochádza zo špeciálnej horniny a je to stopercentný prírodný produkt. „Je náhradou bežnej posypovej soli, ktorá ubližuje životnému prostrediu, škodí zvieratám, či znehodnocuje obuv. Tento posyp je ekologický. Keď sa dostane do pôdy, tak jej pomáha – obohacuje ju o niektoré látky a zároveň ju prevzdušňuje. Zároveň sa časom rozkladá, takže po ňom neostáva neporiadok ako napríklad v prípade kamennej drte ,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý.

Nové Mesto používa zeolitovú drť v kombinácii s ekologickou soľou. „Táto zmes, ktorú si miešame sami, je zhruba na rovnakej cenovej úrovni ako bežná technická soľ a výrazne lacnejšia ako zimná údržba iba s použitím tzv. ekologickej soli,“ skonštatoval Róbert Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS, ktorý v Novom Meste zabezpečuje zimnú údržbu komunikácií a verejných plôch.

Rudolf Kusý: Nové Mesto má vyrovnaný rozpočet, prioritou je nový park a nová škôlka

Viac peňazí na obnovu škôl a škôlok, investície do revitalizácie ihrísk, športovísk a parkov, modernizácia ďalších klubov dôchodcov. S tým všetkým počíta rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2017, ktorý dnes schválilo jej miestne zastupiteľstvo.

Nové Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom – s takmer 18,5 milióna eur. Ten je v porovnaní s tohtoročným vyšší rádovo o 1,8 milióna eur. „Zostavili sme ambiciózny rozpočet, v ktorom ide viac peňazí na škôlky a školy, viac na kvalitnejšie cesty a budovanie cyklistických trás. Zároveň pokračujeme v stabilnom hospodárení bez dlhov,“ vysvetlil rozdiel starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Bežné výdavky a príjmy na budúci rok predstavujú 17,6 milióna eur. Bežné príjmy obsahujú sumu 850 tisíc za poplatok za rozvoj, ktoré budú použité na kapitálové výdavky – napríklad na stavby zariadení starostlivosti o deti, či školské zariadenia, či parkov.

Kapitálové výdavky sú naplánované v objeme 8,7 milióna eur, príjmy na úrovni 4,1 milióna. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami bude krytý z výnosu poplatku za rozvoj, prostriedkov z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania.

V kapitálových aj bežných výdavkoch už tradične ide najviac peňazí na vzdelávanie – na chod škôl, škôlok a jaslí a na ich rekonštrukciu spolu viac ako jedenásť miliónov eur.  Vybuduje sa nová škôlka Za kasárňou, jasle na Robotníckej čaká zateplenie, rekonštrukcia čaká škôlky na Teplickej a na Letnej. Základná škola na Odborárskej ulici napríklad dostane nadstavbu, na Jeséniovej zrekonštruujú strechu a nadstavia učebne. Školu na Sibírskej čaká kompletná rekonštrukcia, keď ju okrem novej fasády, okien a vstupov čaká rekonštrukcia šatní a telocvične.

V predloženom návrhu na rok 2017 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu,“ vysvetlila vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto Jana Ondrová.

Jednou z priorít roka 2017 bude realizácia projektov z Nórskych fondov, v rámci ktorých vznikne na mieste bývalého cyklistického štadióna voľnočasový priestor JAMA a park Gaštanica na Kolibe. Nové Mesto získa na tento účel z prostriedkov Nórskeho kráľovského fondu takmer 1,3 milióna eur, mestská časť dá na tieto projekty z vlastných prostriedkov približne 400 tisíc eur. Ďalšie verejné parky vzniknú, prípadne budú rekonštruované v Ľudovej štvrti, na Bielom Kríži a na Bellovej. Na Kramároch by mal vzniknúť malý parčík pri uliciach Rozvodná a Vlárska.

Príspevková organizácia mestskej časti EKO-podnik VPS, ktorá zabezpečuje údržbu ciest, chodníkov, detských ihrísk či areálu Kuchajda, dostane na fungovaniu príspevok vo výške 2,6 milióna eur.

Na opravy a údržbu miestnych komunikácií, vrátane cyklociest je určených 770 tisíc eur. Ďalších 440 tisíc eur pôjde na revitalizáciu športovísk na Pionierskej, Teplickej, Jelšovej, Kominárskej a na športovisko pri škole na Českej.

Na prevádzku ôsmich klubov dôchodcov, denného centra a sociálnej výdajne je vyčlenených 193 tisíc eur, na opatrovateľskú službu pôjde viac ako 183 tisíc eur.

V rozpočte na budúci rok sa naďalej počíta s podporou viacerých občianskych združení. Viac ako 84 tisíc eur si rozdelia napríklad rodičovské centrum Kramárik a Kominárka, Nadácia Cvernovka či Novomestský športový klub.

Súčasťou rozpočtu Nového Mesta je aj participatívny rozpočet, v rámci ktorého môžu o použití časti prostriedkov rozhodovať priamo občania. Na realizáciu občianskych projektov, ako aj na investičné akcie participatívneho rozpočtu je vyčlenených 260 tisíc eur.