Category : Z médií

Na Kamzíku začali s obnovou kaverny z 1. svetovej vojny

Dnes ráno začali nadšenci obnovovať najväčšiu kavernu – vojenský bunker z obdobia prvej svetovej vojny v okolí Bratislavy. Veliteľská a delostrelecká kaverna sa nachádza na Kamzíku, iba približne 300 metrov od hornej stanice lanovky spájajúcej Kolibu so Železnou studničkou. „V rámci participatívneho rozpočtu mestskej časti sme spolu s OZ Bunkre úspešne požiadali o dotáciu vo výške 5.000 eur,“ uviedol podporovateľ projektu, novomestský miestny poslanec Martin Vláčiky. Peniaze by mali byť použité na celkovú obnovu kaverny. „Očakávame, že revitalizácia kaverny môže zvýšiť záujem verejnosti o využitie blízkej lanovky, ktorú prevádzkuje mestská časť,“ povedal v tejto súvislosti starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Rudolf Kusý: Novomestskí škôlkári sa zoznamujú s angličtinou

Novomestskí škôlkari sa v týchto dňoch začali hravou formou priúčať základom anglického jazyka. Materská škola na Pionierskej ulici totiž vďaka projektu Educate Slovakia: Kids Surprise v spolupráci s organizáciou AIESEC Comenius University získala na 6 týždňov mladú stážistku, študentku anglického a nemeckého jazyka a literatúry, Darju Romaňijuk. „Snažíme sa, aby naše škôlky prinášali deťom čo najatraktívnejšiu ponuku, akou je, napríklad aj získavanie kvalitných základov vedmostí cudzích jazykov,“ uviedol starosta bratislavského Nového Mesta, Rudolf Kusý.

Rudolf Kusý: V parku v Novom Meste bude detské ihrisko

V parku na Hálkovej ulici v bratislavskom Novom Meste pribudne nové detské ihrisko a fitnes zariadenia pre športovcov. „Celkové náklady na revitalizáciu parku predstavujú 333-tisíc eur, z tejto sumy sa nám podarilo získať takmer 298-tisíc eur z eurofondov prostredníctvom Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí,“ informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Revitalizáciu parku by mali dokončiť do leta.

Rudolf Kusý: Nové Mesto dalo šancu občianskym projektom

V Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, na Vajnorskej ulici sa 12. februára uskutočnila 1. verejná prezentácia občianskych projektov v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2015. Jej súčasťou boli vystúpenia predkladateľov a koordinátorov týchto projektov, v ktorých popísali ich ciele a budúce prínosy pre všetkých Novomešťanov. Skôr ako zástupcovia Kancelárie pre participáciu priblížili prítomným fungovanie participatívneho rozpočtu, sa prítomným prihovoril starosta Bratislavy – Nové Mesto, Rudolf Kusý: „Mestská časť Bratislava Nové Mesto má záujem o to, aby sa participácia prehlbovala a pokračovala. Kým v minulom roku sme celkovo rozdeľovali 25 000 eur z nášho rozpočtu a ďalších 30?000 eur od sponzora, v tomto roku prekračujeme čiastku 300 000 eur, z toho 235 000 eur z nášho rozpočtu a zvyšok od sponzora. V budúcom roku chceme v tomto trende pokračovať. Chceme, aby peňazí, o ktorých budú rozhodovať občania, bolo čoraz viac.“