Category : Z médií

Seniori zo Sibírskej v novom

Zmenilo sa tu všetko odvtedy, čo som tu bol naposledy. Len vy ste zostali stále rovnakí.“ Práve takto sa prihovoril druhý februárový utorok známy spevák Zdeno Sychra k členom denného centra seniorov na Sibírskej ulici. A lepšie to vystihnúť nemohol – jeho priestory sa zmenili skutočne na nepoznanie. Klub prešiel za posledné mesiace kompletnou rekonštrukciou, 11. februára ho mestská časť slávnostne otvorila.

Podoba budúceho verejného parku čoraz konkrétnejšia

Počas novembra a decembra 2013 sa uskutočnili ďalšie stretnutia s obyvateľmi Bratislavy, aby  sa definovali vhodné funkcie, aktivity a  podoba budúceho verejného parku, ktorý má vzniknúť na mieste po bývalom cyklistickom štadióne na Tehelnom poli. Zámer vybudovať nový verejný park v našej mestskej časti sa rieši od polovice roka 2013 a aktívne zapájanie verejnosti je dôležitou súčasťou celého procesu. Cieľom je zistiť aktuálne potreby v lokalite, predstavy a preferencie obyvateľov, tie následne premietnuť do projektu, a tak vytvoriť naozaj kvalitný   verejný priestor.

Zo Zátišia sme vyviezli vyše tisíc ton odpadu

Nové Mesto odstránilo jednu z najväčších čiernych skládok v Bratislave. V novembri vyčistilo veľkú časť lokality Zátišie. Nákladnými autami odtiaľ vyviezli vyše tisíc ton odpadu.

Okamžite robíme aj opatrenia, aby sa skládka nevrátila späť. Vyčistenú plochu oplotíme a zabezpečíme monitorovacím systémom,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Naloženie, likvidácia a odvoz odpadu trvali približne poldruha týždňa. V nasadení bolo viac než 20 pracovníkov novomestského EKO‑podniku verejnoprospešných služieb. So súhlasom majiteľov a na základe statického posudku odstránili zo Zátišia aj vyše 120 starých garáží. V torzách mnohých z nich prebývali ľudia bez domova. Ďalšie garáže prídu na rad tohto roku.

Vianočný príspevok dostalo vyše štyristo Novomešťanov

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pomohla pred Vianocami 449-im svojim obyvateľom, ktorí sa ocitli vo finančnej núdzi. V priebehu decembra im poskytla jednorazový finančný príspevok, na tento účel vyčlenila 17 380 eur.
Výška príspevkov sa pohybovala v rozmedzí od 30  do 70 eur, podľa toho, či išlo o jednotlivca alebo rodinu. Každoročne sa im takto snažíme podať pomocnú ruku a spríjemniť  vianočné sviatky,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Vianočný príspevok sa v našej mestskej časti vypláca vždy na konci roka na základe zásad, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo. Dostávajú ho sociálne slabšie rodiny s nezamestnanými rodičmi, rodiny, ktorým boli deti zverené do starostlivosti, nezamestnaní Novomešťania, ktorí majú dlhodobo problém nájsť si prácu či osamelé matky s deťmi.