Category : Z médií

Ocenenie nezištnosti

Mimoriadne ocenenie za viacnásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi si v pondelok 9. decembra prišli prevziať na miestny úrad darcovia krvi z bratislavského Nového Mesta.

Darcom oceneným zlatou, striebornou a bronzovou Jánskeho plaketou udelenou Slovenským Červeným krížom priznala mestská časť príspevok v celkovej hodnote tisíc eur. „Mnohí netušíme, že vedľa nás žijú záchrancovia desiatok, možno stoviek životov. Sú to na prvý pohľad neviditeľní hrdinovia, ich krv však pomohla konkrétnym ľuďom. Som rád, že aspoň symbolicky môžem v mene všetkých obyvateľov Nového Mesta oceniť ich dlhoročnú nezištnú pomoc,“ povedal na adresu ocenených darcov starosta mestskej časti Rudolf Kusý.

Obnovená tradícia tulipánových záhonov

Po dobrej minuloročnej skúsenosti si naši obyvatelia aj túto jeseň rozdelili tisícky cibuliek tulipánov. Zasadia ich v okolí svojich domovov, aby na jar potešili oči okoloidúcich.

Počas akcie 50 000 tulipánov pre Nové Mesto si Novomešťania mohli prevziať cibuľky v parku pri Dome kultúry na Kramároch a o pár dní neskôr v parku na Račianskom mýte. „Zveľaďovanie zelene v mestskej časti je našou prioritou. Brati- slava bola v minulosti známa tulipánovými záhonmi, preto sme sa minulý rok rozhodli, že na peknú tradíciu v Novom Meste nadviažeme,“ povedal starosta Rudolf Kusý.

Nové Mesto úspešne plní úlohy z auditu

Novomestská samospráva pokračuje v úspešnom plnení úloh z nedávneho auditu transparentnosti. Na októbrovom zastupiteľstve vedenie mestskej časti predložilo hneď tri takéto návrhy – týkali sa referenda, dotácií a peňazí z tzv. účelového fondu. Samospráva je tak na najlepšej ceste splniť do mája budúceho roka všetkých 80 krokov pre transparentné Nové Mesto.

Nové Mesto dostalo svoje pravidlá pre hlasovanie obyvateľov v referende. Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré umožní občanom rozhodovať v hlasovaní o dôležitých veciach týkajúcich sa mestskej časti. Ak sa napríklad referenda zúčastní aspoň 50 percent oprávnených voličov, jeho výsledok rozhodne o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku.

Detské ihriská – spájame sily

V Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pokračuje modernizácia detských ihrísk. Miestna samospráva v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť v týchto dňoch spustila projekt opravy ihriska na uliciach Osadná a Rešetkova. V prvej fáze dvadsať dobrovoľníkov renovovalo v piatok 13. septembra časť lavičiek v areáli ihriska – obrúsili z nich staré nátery a nanovo ich natreli. K dobrovoľníkom sa pridalo aj niekoľko miestnych obyvateľov. „Modernizácia detských ihrísk je jednou z našich priorít.