Category : Z médií

Podoba budúceho verejného parku čoraz konkrétnejšia

Počas novembra a decembra 2013 sa uskutočnili ďalšie stretnutia s obyvateľmi Bratislavy, aby  sa definovali vhodné funkcie, aktivity a  podoba budúceho verejného parku, ktorý má vzniknúť na mieste po bývalom cyklistickom štadióne na Tehelnom poli. Zámer vybudovať nový verejný park v našej mestskej časti sa rieši od polovice roka 2013 a aktívne zapájanie verejnosti je dôležitou súčasťou celého procesu. Cieľom je zistiť aktuálne potreby v lokalite, predstavy a preferencie obyvateľov, tie následne premietnuť do projektu, a tak vytvoriť naozaj kvalitný   verejný priestor.

Zo Zátišia sme vyviezli vyše tisíc ton odpadu

Nové Mesto odstránilo jednu z najväčších čiernych skládok v Bratislave. V novembri vyčistilo veľkú časť lokality Zátišie. Nákladnými autami odtiaľ vyviezli vyše tisíc ton odpadu.

Okamžite robíme aj opatrenia, aby sa skládka nevrátila späť. Vyčistenú plochu oplotíme a zabezpečíme monitorovacím systémom,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Naloženie, likvidácia a odvoz odpadu trvali približne poldruha týždňa. V nasadení bolo viac než 20 pracovníkov novomestského EKO‑podniku verejnoprospešných služieb. So súhlasom majiteľov a na základe statického posudku odstránili zo Zátišia aj vyše 120 starých garáží. V torzách mnohých z nich prebývali ľudia bez domova. Ďalšie garáže prídu na rad tohto roku.

Vianočný príspevok dostalo vyše štyristo Novomešťanov

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pomohla pred Vianocami 449-im svojim obyvateľom, ktorí sa ocitli vo finančnej núdzi. V priebehu decembra im poskytla jednorazový finančný príspevok, na tento účel vyčlenila 17 380 eur.
Výška príspevkov sa pohybovala v rozmedzí od 30  do 70 eur, podľa toho, či išlo o jednotlivca alebo rodinu. Každoročne sa im takto snažíme podať pomocnú ruku a spríjemniť  vianočné sviatky,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Vianočný príspevok sa v našej mestskej časti vypláca vždy na konci roka na základe zásad, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo. Dostávajú ho sociálne slabšie rodiny s nezamestnanými rodičmi, rodiny, ktorým boli deti zverené do starostlivosti, nezamestnaní Novomešťania, ktorí majú dlhodobo problém nájsť si prácu či osamelé matky s deťmi.

Ocenenie nezištnosti

Mimoriadne ocenenie za viacnásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi si v pondelok 9. decembra prišli prevziať na miestny úrad darcovia krvi z bratislavského Nového Mesta.

Darcom oceneným zlatou, striebornou a bronzovou Jánskeho plaketou udelenou Slovenským Červeným krížom priznala mestská časť príspevok v celkovej hodnote tisíc eur. „Mnohí netušíme, že vedľa nás žijú záchrancovia desiatok, možno stoviek životov. Sú to na prvý pohľad neviditeľní hrdinovia, ich krv však pomohla konkrétnym ľuďom. Som rád, že aspoň symbolicky môžem v mene všetkých obyvateľov Nového Mesta oceniť ich dlhoročnú nezištnú pomoc,“ povedal na adresu ocenených darcov starosta mestskej časti Rudolf Kusý.