Category : Z médií

Rekonštrukcie stihli dokončiť pred snehovou nádielkou

Aj keď zima nie je ideálny čas na opravy a rekonštrukcie, práce sa nezastavili ani na prelome roka. Pracovníci miestneho úradu zabezpečovali niekoľko investičných projektov, predovšetkým súrne zásahy na školských budovách.

• Plochá strecha na budove detských jaslí na Robotníckej ulici zatekala a vyžadovala si rýchlu opravu. Aj keď sa posledné práce realizovali uprostred januára, stavbári ich stihli dokončiť pred prvým snežením. Opravili atiky a v kritických bodoch prelepili strešnú krytinu, čo si vyžiadalo náklady vo výške približne 2400 eur.

Záborského ulicu osviežili mladé stromy

Obyvatelia Záborského ulice hľadali spôsob, ako vrátiť do svojho okolia aspoň časť zelene, na ktorú si spomínajú už len starousadlíci. Pred domami sa kedysi rozprestierala trávnatá plocha, s pribúdajúcim počtom áut však bolo potrebné vyriešiť parkovisko a pôvodný trávnik zanikol. S trochou dobrej vôle sa však veľa vecí dá zlepšiť. Na podnet občanov časť asfaltu nahradil zelený pás, kde sa podarilo vysadiť šesť stromov a niekoľko kríkov.

Zelený víkend

Mám za sebou doslova „zelený víkend“. V sobotu dopoludnia sme najmä s ľuďmi z Občianskeho združenia Biely Kríž, ale aj za pomoci množstva ďalších dobrovoľníkov vysadili nové stromy na Račianskej ulici. Prostriedky sa ich nákup sa podarilo získať z magistrátu cez participatívny rozpočet.

Tretina výtlkov je preč. Župa dá na výtlky milión

Dnes sme na zastupiteľstve bratislavského VÚC v rámci zmeny rozpočtu schválili milión eur ako dotáciu na opravu zničených ciest v Bratislave. Verím, že tieto peniaze sa čo najskôr prejavia na kvalite bratislavských ciest.

Na cestách, ktoré sú v správe mestskejčasti sme do tejto chvíle odstránili asi tretinu identifikovaných výtlkov. Verím, že do konca mája budú všetkyIII. a IV. triedy (tie o ktoré sa strá mestská časť) v poriadku.