Category : Z médií

Sociálna výdajňa skvalitňuje svoje služby

Už takmer pol roka v Novom Meste úspešne funguje Sociálna výdajňa. Sociálne slabší občania si v tržnici, kde výdajňa sídli, pravidelne môžu vyberať z množstva potravín a spotrebného tovaru. Mestská časť neustále skvalitňuje jej služby, februárové zasadnutie miestneho zastupiteľstva schválilo hneď niekoľko noviniek.

Do opráv ciest sa dáme spoločne

Nielen náročná zima, ale aj chýbajúce pravidelné rekonštrukcie vozoviek, spôsobené nedostatkom fi nancií, si vyberajú svoju daň. Každý rok na jar vodiči nedobrovoľne podstupujú jazdy zručnosti medzi výtlkmi, neraz nie bez následkov na karosériách. S očakávaním, že počas teplejších mesiacov sa situácia bude postupne zlepšovať a magistrát, župa aj mestské časti na to vynaložia spoločné úsilie a finančné prostriedky.

Nové Mesto v riešení podnetov medzi najúspešnejšími

Bratislavské Nové Mesto potvrdilo svoju silnú pozíciu pri riešení podnetov občanov. V rebríčkoch inštitútu SGI www.odkazprestarostu.sk za rok 2012 sa umiestnilo medzi najaktívnejšími samosprávami na Slovensku.

Index prínosu práce samosprávy v projekte hodnotil, koľkokrát úspešnejšie rieši podnety daná samospráva než hypotetická priemerná samospráva. V rámci tohto indexu skončilo Nové Mesto na druhom mieste, najlepšie z celej Bratislavy. „Projekt, prostredníctvom ktorého intenzívne komunikujeme s občanmi, sa stal už naším prirodzeným pomocníkom pri zlepšovaní života v mestskej časti. Výsledok, aký sme vďaka občanom a našim pracovníkom dosiahli, nás teší, a zároveň zaväzuje do budúcnosti,“ povedal starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Novomešťania patria pri podávaní podnetov cez špecializovaný portál www.odkazprestarostu.sk medzi najaktívnejších.