Category : Z médií

Obnovená tradícia tulipánových záhonov

Po dobrej minuloročnej skúsenosti si naši obyvatelia aj túto jeseň rozdelili tisícky cibuliek tulipánov. Zasadia ich v okolí svojich domovov, aby na jar potešili oči okoloidúcich.

Počas akcie 50 000 tulipánov pre Nové Mesto si Novomešťania mohli prevziať cibuľky v parku pri Dome kultúry na Kramároch a o pár dní neskôr v parku na Račianskom mýte. „Zveľaďovanie zelene v mestskej časti je našou prioritou. Brati- slava bola v minulosti známa tulipánovými záhonmi, preto sme sa minulý rok rozhodli, že na peknú tradíciu v Novom Meste nadviažeme,“ povedal starosta Rudolf Kusý.

Nové Mesto úspešne plní úlohy z auditu

Novomestská samospráva pokračuje v úspešnom plnení úloh z nedávneho auditu transparentnosti. Na októbrovom zastupiteľstve vedenie mestskej časti predložilo hneď tri takéto návrhy – týkali sa referenda, dotácií a peňazí z tzv. účelového fondu. Samospráva je tak na najlepšej ceste splniť do mája budúceho roka všetkých 80 krokov pre transparentné Nové Mesto.

Nové Mesto dostalo svoje pravidlá pre hlasovanie obyvateľov v referende. Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré umožní občanom rozhodovať v hlasovaní o dôležitých veciach týkajúcich sa mestskej časti. Ak sa napríklad referenda zúčastní aspoň 50 percent oprávnených voličov, jeho výsledok rozhodne o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku.

Detské ihriská – spájame sily

V Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pokračuje modernizácia detských ihrísk. Miestna samospráva v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť v týchto dňoch spustila projekt opravy ihriska na uliciach Osadná a Rešetkova. V prvej fáze dvadsať dobrovoľníkov renovovalo v piatok 13. septembra časť lavičiek v areáli ihriska – obrúsili z nich staré nátery a nanovo ich natreli. K dobrovoľníkom sa pridalo aj niekoľko miestnych obyvateľov. „Modernizácia detských ihrísk je jednou z našich priorít.

Finančná injekcia na školy a parky

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto sa bude uchádzať o takmer štyri milióny eur z eurofondov na revitalizáciu svojich parkov, škôl, školských ihrísk a komunitného centra. Miestne zastupiteľstvo koncom augusta schválilo aktualizovanú stratégiu, na základe ktorej bude samospráva žiadať o tento nenávratný fi nančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj.

Ak mestská časť so žiadosťou uspeje, získa zdroje na rekonštrukciu parku na Hálkovej a komunitného centra na Ovručskej, na revitalizáciu verejného priestranstva na Rešetkovej a Osadnej a obnovu škôl na Odborárskej, Za kasárňou, Českej a Riazanskej. Sú to lokality, ktoré sú zanedbané a potrebujú takúto fi nančnú injekciu. Oproti pôvodnej stratégii vypadol zo zoznamu objektov park na Ľudovom námestí pre množstvo námietok voči plánovanej obnove, ktoré predstavovalo časové riziko pre predloženie žiadosti o eurofondy.