Category : Z médií

Konečne teplo! Dobrá správa z Cádrovej

Ako sa po mnohých rokoch sťažností podarilo opraviť kúrenie na základnej škole Cádrova, zašli sme sa pozrieť osobne. Že sa pracovné prostredie zlepšilo, pocítili sme hneď po vstupe do budovy.

Nový a na tie časy veľmi moderný vykurovací systém dostala škola pred dvanástimi rokmi, prečo teda neuspokojoval nároky? Vysvetlil mi to poslanec Branislav Feješ, ktorý sa do riešenia problému osobne zapojil: „V tom čase nainštalovali síce veľmi pokrokovú kotolňu, ale nevyriešili hydraulické vyregulovanie systému. Po čase nesprávneho používania sa, žiaľ, ukázali následky, vykurovací systém jednoducho nestačil na vyhriatie budov. Až v roku 2012 sa v rámci plánovaných investícií pristúpilo k náprave. Spočívala v doregulovaní hydraulického systému a optimalizácii riadiaceho systému kotolne.“ Jednoducho, riadiaci systém bol vymenený za „šikovnejší“. Obsahuje viaceré tlakomery, prietokomery a teplomery, lepšie reguluje činnosť kotolne, a pritom má nižšiu spotrebu. Aj radiátory v triedach dostali regulačné termostatické hlavice, aby sa neplytvalo, ale kúrilo len toľko, koľko je potrebné.

S neporiadkom bude bojovať nová technika

Nové Mesto pokračuje aj v modernizácii strojov a techniky, ktorá slúži občanom. Poslanci schválili navýšenie rozpočtu v časti kapitálové výdavky pre EKO-podnik VPS o 29 900 eur, ktoré budú slúžiť na nákup technických prostriedkov na nakladanie a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu.

Adrenalín krotia športom

Až 17 000 kriminálnych činov, 500 z nich pod vplyvom alkoholu alebo drog – také sú štatistické údaje z posledného roka o kriminalite v Bratislavskom samosprávnom kraji. Aj to je dôvod, prečo Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporuje projekty, ktoré sa snažia trestným činom predchádzať. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto sa v spolupráci s Asociáciou skateboardingu SR (ďalej ASSR) zamerala na zmysluplné trávenie voľného času mládeže a získala dotáciu na špeciálny krytý skateboardový bazén, dnes jediný v Bratislave. V piatok 15. marca ho slávnostne otvoril starosta Rudolf Kusý.

„Zelený sen“ sa mení na skutočnosť

Víziu obnoveného stromoradia na Račianskej ulici, o ktorej sme informovali v marcovom čísle Hlasu, začali novomestskí aktivisti premieňať na skutočnosť. Úspešný projekt ľudí z občianskeho združenia Biely kríž získal podporu pri vytváraní participatívneho rozpočtu magistrátu, teraz však už bola potrebná aj podpora ochotných rúk. „Račianska bývala kedysi lemovaná hustými korunami stromov, ale rokmi sa zeleň strácala a chýbajúce stromy už nikto nenahradil.