Category : Z médií

80 krokov pre transparentnú samosprávu

Balík konkrétnych úloh pod názvom 80 krokov pre transparentné Nové Mesto chce naša miestna samospráva splniť do jedného roka. Cieľom projektu je posilnenie transparentnosti a hospodárnosti pri verejnom obstarávaní, efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu. „Väčšina úloh vyplýva z auditu transparentnosti, ktorý vypracovala audítorská spoločnosť Ernst & Young, ďalšími sme sa inšpirovali z pripomienok, ktoré k nášmu fungovaniu prezentovala Transparency International Slovensko v rámci hodnotenia samospráv,“ zdôraznil starosta Rudolf Kusý na tlačovej konferencii 25. apríla.

Otvorené Nové Mesto. Samospráva má za sebou prvé splnené úlohy

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má za sebou prvé kľúčové kroky smerom k ešte transparentnejšej samospráve. Do polovice augusta splnila už viac ako dvadsať úloh, ktoré jej vyplynuli z nedávneho auditu a odporúčaní expertov. Balík všetkých „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“ chce splniť do jedného roka – teda do mája 2014.

„Ideme podľa plánu. Naším cieľom je posilniť transparentnosť, zlepšiť nakladanie s verejnými peniazmi a majetkom, skrátka vytvoriť zdravé a férové prostredie. Prvé dôležité opatrenia sme už prijali a zapracovali do systému samosprávy, ďalšie sú pripravené, čakajú na schválenie miestnym zastupiteľstvom,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Novinkou je napríklad osobitná sekcia na webstránke mestskej časti www. banm.sk, kde sú zverejňované všetky materiály týkajúce sa verejného obstarávania. Zaviedli sa elektronické aukcie. Zverejňujú sa detailnejšie informácie o hospodárení mestskej časti a čerpaní rozpočtu – za celý rok postupne, nielen za posledný mesiac.

Rekonštrukcie stihli dokončiť pred snehovou nádielkou

Aj keď zima nie je ideálny čas na opravy a rekonštrukcie, práce sa nezastavili ani na prelome roka. Pracovníci miestneho úradu zabezpečovali niekoľko investičných projektov, predovšetkým súrne zásahy na školských budovách.

• Plochá strecha na budove detských jaslí na Robotníckej ulici zatekala a vyžadovala si rýchlu opravu. Aj keď sa posledné práce realizovali uprostred januára, stavbári ich stihli dokončiť pred prvým snežením. Opravili atiky a v kritických bodoch prelepili strešnú krytinu, čo si vyžiadalo náklady vo výške približne 2400 eur.

Záborského ulicu osviežili mladé stromy

Obyvatelia Záborského ulice hľadali spôsob, ako vrátiť do svojho okolia aspoň časť zelene, na ktorú si spomínajú už len starousadlíci. Pred domami sa kedysi rozprestierala trávnatá plocha, s pribúdajúcim počtom áut však bolo potrebné vyriešiť parkovisko a pôvodný trávnik zanikol. S trochou dobrej vôle sa však veľa vecí dá zlepšiť. Na podnet občanov časť asfaltu nahradil zelený pás, kde sa podarilo vysadiť šesť stromov a niekoľko kríkov.