Category : Z médií

Pamätihodnosť neustúpi svojvôli!

Obyvatelia Ľudovej štvrte opäť zápasia o charakter svojej obytnej zóny. Aj keď je zapísaná v zozname pamätihodností Nového Mesta, nestačí to na zachovanie jej osobitého jednotného rázu. Pamätihodnosti na rozdiel od kultúrnych pamiatok žiaden zákon nechráni a, žiaľ, niektoré z dôsledkov stavebnej činnosti sú dnes už nezvratné.