Category : Z médií

Do opráv ciest sa dáme spoločne

Nielen náročná zima, ale aj chýbajúce pravidelné rekonštrukcie vozoviek, spôsobené nedostatkom fi nancií, si vyberajú svoju daň. Každý rok na jar vodiči nedobrovoľne podstupujú jazdy zručnosti medzi výtlkmi, neraz nie bez následkov na karosériách. S očakávaním, že počas teplejších mesiacov sa situácia bude postupne zlepšovať a magistrát, župa aj mestské časti na to vynaložia spoločné úsilie a finančné prostriedky.

Nové Mesto v riešení podnetov medzi najúspešnejšími

Bratislavské Nové Mesto potvrdilo svoju silnú pozíciu pri riešení podnetov občanov. V rebríčkoch inštitútu SGI www.odkazprestarostu.sk za rok 2012 sa umiestnilo medzi najaktívnejšími samosprávami na Slovensku.

Index prínosu práce samosprávy v projekte hodnotil, koľkokrát úspešnejšie rieši podnety daná samospráva než hypotetická priemerná samospráva. V rámci tohto indexu skončilo Nové Mesto na druhom mieste, najlepšie z celej Bratislavy. „Projekt, prostredníctvom ktorého intenzívne komunikujeme s občanmi, sa stal už naším prirodzeným pomocníkom pri zlepšovaní života v mestskej časti. Výsledok, aký sme vďaka občanom a našim pracovníkom dosiahli, nás teší, a zároveň zaväzuje do budúcnosti,“ povedal starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Novomešťania patria pri podávaní podnetov cez špecializovaný portál www.odkazprestarostu.sk medzi najaktívnejších.

Konečne teplo! Dobrá správa z Cádrovej

Ako sa po mnohých rokoch sťažností podarilo opraviť kúrenie na základnej škole Cádrova, zašli sme sa pozrieť osobne. Že sa pracovné prostredie zlepšilo, pocítili sme hneď po vstupe do budovy.

Nový a na tie časy veľmi moderný vykurovací systém dostala škola pred dvanástimi rokmi, prečo teda neuspokojoval nároky? Vysvetlil mi to poslanec Branislav Feješ, ktorý sa do riešenia problému osobne zapojil: „V tom čase nainštalovali síce veľmi pokrokovú kotolňu, ale nevyriešili hydraulické vyregulovanie systému. Po čase nesprávneho používania sa, žiaľ, ukázali následky, vykurovací systém jednoducho nestačil na vyhriatie budov. Až v roku 2012 sa v rámci plánovaných investícií pristúpilo k náprave. Spočívala v doregulovaní hydraulického systému a optimalizácii riadiaceho systému kotolne.“ Jednoducho, riadiaci systém bol vymenený za „šikovnejší“. Obsahuje viaceré tlakomery, prietokomery a teplomery, lepšie reguluje činnosť kotolne, a pritom má nižšiu spotrebu. Aj radiátory v triedach dostali regulačné termostatické hlavice, aby sa neplytvalo, ale kúrilo len toľko, koľko je potrebné.

S neporiadkom bude bojovať nová technika

Nové Mesto pokračuje aj v modernizácii strojov a techniky, ktorá slúži občanom. Poslanci schválili navýšenie rozpočtu v časti kapitálové výdavky pre EKO-podnik VPS o 29 900 eur, ktoré budú slúžiť na nákup technických prostriedkov na nakladanie a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu.