Category : Z médií

Adrenalín krotia športom

Až 17 000 kriminálnych činov, 500 z nich pod vplyvom alkoholu alebo drog – také sú štatistické údaje z posledného roka o kriminalite v Bratislavskom samosprávnom kraji. Aj to je dôvod, prečo Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporuje projekty, ktoré sa snažia trestným činom predchádzať. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto sa v spolupráci s Asociáciou skateboardingu SR (ďalej ASSR) zamerala na zmysluplné trávenie voľného času mládeže a získala dotáciu na špeciálny krytý skateboardový bazén, dnes jediný v Bratislave. V piatok 15. marca ho slávnostne otvoril starosta Rudolf Kusý.

„Zelený sen“ sa mení na skutočnosť

Víziu obnoveného stromoradia na Račianskej ulici, o ktorej sme informovali v marcovom čísle Hlasu, začali novomestskí aktivisti premieňať na skutočnosť. Úspešný projekt ľudí z občianskeho združenia Biely kríž získal podporu pri vytváraní participatívneho rozpočtu magistrátu, teraz však už bola potrebná aj podpora ochotných rúk. „Račianska bývala kedysi lemovaná hustými korunami stromov, ale rokmi sa zeleň strácala a chýbajúce stromy už nikto nenahradil.

Pamätihodnosť neustúpi svojvôli!

Obyvatelia Ľudovej štvrte opäť zápasia o charakter svojej obytnej zóny. Aj keď je zapísaná v zozname pamätihodností Nového Mesta, nestačí to na zachovanie jej osobitého jednotného rázu. Pamätihodnosti na rozdiel od kultúrnych pamiatok žiaden zákon nechráni a, žiaľ, niektoré z dôsledkov stavebnej činnosti sú dnes už nezvratné.