Category : Z médií

Ako sme zachránili vinohrady pred výstavbou

Vinohrady, hrozno a víno od nepamäti patria k Novému Mestu. Veď hroznový strapec má naša mestská časť aj priamo vo svojom erbe. Žiaľ, mnohé vinice nám však miznú priamo pred očami – a na ich mieste vyrastajú domy a bytovky…

Je to výsledok nezodpovedných rozhodnutí z minulosti, ktorých dôsledky, žiaľ, teraz znášame,“ hovorí starosta Rudolf Kusý. Mieri tým na Územný plán Bratislavy z roku 2007, v ktorom hlavné mesto v minulosti povolilo na úpätí Malých Karpát výstavbu. Na mieste bývalých vinohradov tak dnes stoja stovky nových bytov. „My v Novom Meste  sme si však povedali, že treba urobiť hrubú čiaru a povedať si, že toto sa už nesmie opakovať. A začali sme konať,“ pokračuje starosta. Spočiatku sa zdalo, že sa púšťa do vopred prehratého boja. V rámci prerokovávania Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy sa „na stole“ objavil ďalší návrh na zmenu starých vinohradov na úpätí Malých Karpát (lokality Frankovka, Rizling a Müller) z funkcie vinica na malopodlažnú  zástavbu obytného územia. Zástupcovia mestskej časti boli pri rokovaniach o tejto téme od začiatku proti a trvali na zachovaní vinohradov – magistrát však ich pripomienky odmietol akceptovať.

V novembri 2017 však nastal zásadný zlom! „Z magistrátu sme nakoniec dostali list podpísaný primátorom, v ktorom sa píše, že po opätovnom vyhodnotení podkladov sa zmena spomínanej lokality vypúšťa z návrhu a zohľadňujú naše pripomienky.“ Podľa Kusého je to jasný dôkaz, že ak samospráva nepodľahne tlaku a trvá na svojich silných argumentoch, dokáže v rámci zmien územného plánu poraziť aj mocnejšie záujmy.

Peter Vaškovič

 

Ako sme zachránili vinohrady

Vnútrobloky – príležitosť alebo problém?

Keď som bol malý, v každom vnútrobloku bola nejaká partia detí. V našom sme mali pekné ihrisko a keď sme išli von, rodičia o nás nevedeli, kým sme sa nevrátili. A ani nemuseli vedieť.

Odvtedy naše vnútrobloky spustli. Niektoré sa zmenili viac na parkovisko bez pravidiel, než na príjemnú zelenú zónu s priestorom na posedenie, či malým ihriskom pre deti. Pred 15 rokmi sa miestna pani poslankyňa zaoberala ich obnovou. V niektorých k nej aj došlo, ale odvtedy sa s výnimkou občasných brigád nič nedeje. Nehovorím, že nám má zrekonštruovať vnútrobloky mestská časť. A ani nechcem, aby o nás niekto rozhodoval. Bez ohľadu na momentálne vlastnícke pomery boli vnútrobloky budované ako súčasť našich bytov. Hovorím, poďme sa dohodnúť ako susedia, ako si svoje vnútrobloky predstavujeme a dohodnime sa, ako nám mestská časť pomôže.

Vnútroblok je hodnota. Niektorí ľudia to prepočítavajú na peniaze a hovoria, že byt je vďaka kvalitnému vnútrobloku drahší. Ja myslím na čosi iné. Kvalitný vnútroblok je miestom na stretávanie sa susedov, hry detí, alebo len oddych pod oknami, ktorý občas potrebuje každý z nás.

Je to veľa drobnej práce. Ale, veď na to by mali byť poslanci! A ja v takom vnútrobloku bývam. Máme za sebou so susedmi niekoľko brigád, aj plány ako si „náš“ vnútroblok predstavujeme. Postupne ich budeme spolu napĺňať. A som pripravený robiť to ako poslanec aj s vami a vo vašom vnútrobloku.

Branislav Filipovič

 

 

 

 

Vnútrobloky - príležitosť alebo problém

Starosta Kusý podpísal stavebnú uzáveru na dolných Kramároch

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlásila stavebnú uzáveru v zóne Jelšová – Kramáre. Dôvodom je spracúvanie územného plánu zóny pre túto lokalitu. Rozhodnutie o stavebnej uzávere podpísal novomestský starosta Rudolf Kusý. „Stavebná uzávera ochráni dané územie pred ďalšou výstavbou do momentu, kedy budeme mať spracovanú presnejšiu reguláciu formou územného plánu zóny, ktorá povie, čo presne sa v danom území smie a čo nie,“ hovorí starosta Kusý. Pre predmetné územie platí územný plán hlavného mesta z roku 2007. Nemá však potrebnú podrobnosť. „Nesúhlasíme s búraním rodinných domov a ich nahrádzaním bytovými. Až na menšie zmeny chceme zachovať štvrť tak, ako je vybudovaná dnes,“ upozorňuje Kusý.

Územný plán zóny nesmie byť v rozpore s územným plánom hlavného mesta. To znamená, že ak územný plán vyčlenil pozemok na výstavbu, mestská časť sa nemôže prostredníctvom územného plánu zóny rozhodnúť, že tam môže byť len park. Môže však výstavbu regulovať, obmedziť podlažnosť, či zastavanú plochu.

Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa v zóne Jelšová-Kramáre dočasne zakazuje stavebná́ činnosť̌ pre nové projekty až do schválenia územného plánu zóny, najdlhšie však na dobu päť rokov.

Riešené územie je zo severu vymedzené Stromovou ulicou, z východu Stromovou ulicou a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou mestskej časti a zo západu areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou.

Naša mestská časť súbežne pracuje na územných plánoch zón ďalších oblastí (Biely kríž, Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Horná Mlynská dolina a Nobelova, Vlárska, Zátišie). Vo väčšine z nich úrad pripravuje stavebné uzávery. V procese verejného obstarávania je územný plán zóny Kramáre – Na Revíne.

Stavebné uzávery okrem dolných Kramárov boli v tomto roku vyhlásené na Nobelovej a na Bielom kríži.

Na Jahodovej sa stavať nebude. Nové Mesto ide do zámeny pozemkov
   Pred štyrmi rokmi sa starosta Kusý s miestnymi obyvateľmi na Kramárochpostavili proti výstavbe na pozemku, ktorý bol súčasťou areálu Detskejfakultnej nemocnice. Keby išlo o zariadenie nemocnice, tak niktonerieši ani výšku, ani výstavbu. Išlo však o byty, pričom stavba boladvojnásobná oproti okoliu. Nový vlastník prišiel s nižšou variantou,jeden problém však stále zostáva. Ak budeme súhlasiť s jednouvýstavbou v areáli nemocnice, príde ďalšia a potom ďalšia. Napokon saareál rozkúskuje developerskými projektami, ktoré sa nebudú starať oto, že Kramárčania potrebujú aj park, športovisko, ihrisko, výbeh prepsov, či dobré dopravné napojenie. A to si nemôžeme dovoliť. Pretovedenie mestskej časti rokovalo s vlastníkom o zámene. Za pozemky, kdebude môcť postaviť rodinné domy. Tie nikomu neprekážajú. A čo s pozemkomna Jahodovej? „Urobíme tam prvý park na Kramároch,“ hovorí starosta Kusý. Teraz už len všetkopapierovo dotiahnuť a dobrú vec zopakovať aj v hornej časti Kramárov.

Čo vyrastie na mieste bývalého riaditeľstva nemocnice?

Jedna z tých výstavieb, ktoré neprekážajú. Práve naopak, môžu čosi dobrépriniesť. Na mieste riaditeľstva Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch vznikne objemovo podobnábudova, len o poschodie vyššia. Žiadna bytovka, ale RAJ centrumzdravia. Cvičenie, terapie, joga, vegetariánska reštaurácia, obchod sozdravou výživou, vodoliečba, detoxikácie, naturopatia, sauna, bylinnékúpele, poradenstvo v oblasti zdravia, dychové cvičenia,rehabilitácie, herňa pre deti… Konečne niečo aj pre Kramárčanov!

 

 

 

 

Starosta Kusý podpísla stavebnú uzáveru

Namiesto deväťpodlažnej bytovky parkovací dom

Dva roky pripravoval vlastník pozemku na rohu Limbovej a Vlárskej ulice (oproti predajni Tesco) výstavbu polyfunkčného domu. Mali sme veľa stretnutí na úrade. A diskusií, čo stavba prinesie Kramárčanom. Starosta Rudolf Kusý tvrdí, že nič. „snažil som sa ukázať aj pohľad možného klienta. Po tom, čo sa pred 12rokmi zastaval kopec, kde je dnes súbor Olive a ďalšie stavby, tu nemázmysel stavať byty. Rušná križovatka, z jednej strany ministerstvo,takmer žiadna zeleň. Kramárčania aj návštevníci však potrebujú novéparkovacie miesta. Nakoniec sme sa dohodli na dobrej stavbe. NaKramároch vyrastá prvý parkovací dom v Novom Meste.

Bude mať 79 parkovacích miest, výškovo neprekročí dve poschodia.Fasáda bude obrastená zeleňou a samozrejmosťou je, že pribudne aj chodník.
[gallery size="large" columns="2" link="none" ids="7793,7794"]