Category : Z médií

Zrušenie polície na Jahodovej?

Už druhý raz za rok požiadalo starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého ministerstvo vnútra o súhlas so zrušením polície na Kramároch. Odôvodňujú to nízkym stavom policajtov. Tvrdia, že ak sa polícia na Kramároch zruší a policajti sa presunú na Vajnorskú ulicu, bude možné postaviť o jednu hliadku na ulici viac.

Kramárčania spísali petíciu za zachovanie polície na Kramároch. Podľa ľudí „Naši policajti poznajú Kramáre a Kramárčania poznajú konkrétnych policajtov. Polícia tu má svoj zmysel a namiesto zrušenia treba, aby ministerstvo doplnilo stavy príslušníkov.“ Policajné oddelenie na Kramároch je jedno z dvoch najmenších v Bratislave.“

Kvôli zrušeniu polície na Kramároch zorganizoval starosta Nového Mesta viacero stretnutí s cieľom zachovať obvodné oddelenie polície. Tak s Kramárčanmi, ako aj pracovníkmi ministerstva vnútra. „Žiadame zachovanie obvodného oddelenia, získanie nových policajtov, aby sa naplnili tabuľkové počty. Zároveň chceme, aby sa z najmenšieho typu stalo bežné oddelenie s vyšším počtom policajtov. To však znamená, že musíme nájsť, alebo vytvoriť pre políciu na Kramároch priestory.“ To síce nejaký čas potrvá, dobrou správou je, že na základe nášho spoločného tlaku ministerstvo vnútra obvodné oddelenie polície na Kramároch zachová“.

 

 

Jama je splnený sen. Spoločne sme to dokázali!

Keď som bol mladý, chodieval som každý piatok hrávať futbal s chlapmi  z ulice na  starý cyklistický štadión, a potom na jedno susedské  pivko. Pravidelne každú sobotu nás budilo zvonenie, keď cyklistom v  pretekoch ohlasovali posledné kolo pred finišom. Všetko má však svoj koniec – a pri rekonštrukcii starého zimného štadióna pred majstrovstvami sveta v hokeji Cyklistickému štadiónu Vlastimila Ružičku odzvonilo poslednýkrát. Zostala len prázdna jama, kde sa drvil betón. Staré časy skončili.

Čo ďalej? Vznikali plány ako využiť prázdny priestor – od bytoviek  a podzemného parkoviska s detským ihriskom až po variant oddychovo – relaxačného parku. Po troch rokoch, keď sme sa spoločne  stretávali so susedmi  a pánom starostom  Kusým, sme sa  zhodli – chceme krásny zelený park bez áut,  tak ako v New Yorku Centrál park. To bol len začiatok, ešte ubehlo veľa času, kým  sme si mohli zašportovať a poprechádzať sa v novom parku Jama . Dnes, keď tu sedím na lavičke, vidím malé deti, ako trénujú tenis, dospelých, ako cvičia jogu na tráve,  korčuliarov, ako krúžia na dráhe a dôchodcov, ako si užívajú pohodu a ticho sediac vedľa jazierka a stromov na lavičkách. Ani vo sne mi nenapadlo, že to spoločne dokážeme…

Začali nové časy, zelenú Jamu nám závidí celé mesto. Ako to dokázať   a mať svoju Jamu? Chce to víziu, zápal, bojovať spoločne, nebáť sa presadiť svoje sny. Chcem poďakovať mojim susedom za vytrvalosť a zápal pri podpore Jamy – z Kalinčiakovej ulice pánovi Krútekovi, z Bartoškovej pánovi Hulínovi  a z našej Odbojárov pani Bielej.

Takto ja, Rostislav Polách, žijem vedľa JAMY a dúfam, že Jama je len začiatok cesty, ktorá nás privedie ku krajšiemu , zelenšiemu a čistejšiemu Novému Mestu, v ktorom sa budú všetci obyvatelia cítiť stále lepšie.

Rostislav Polách

Milión pre seniorov: Nový domov pri krásnom parku

Každý z nás by sa rád dožil vysokého veku, no predstava o tom, že v starobe budeme odkázaní na pomoc iných, nikoho neláka. Populácia však starne, priemerný vek sa zvyšuje. Do desiatich rokov budeme potrebovať raz toľko zariadení pre seniorov, než ich máme dnes. Naša mestská časť nemá vlastné zariadenie, ktoré by staršej generácii poskytlo vhodné bývanie prispôsobené jej zdravotnému a fyzickému stavu a zároveň poskytovalo služby pre uľahčenie samostatného života.

O tom, že by mala naša mestská časť zariadenie pre seniorov s celodennou starostlivosťou,  s obľubou hovoria kandidáti na poslancov i starostu asi 20 rokov. Ale kde? Kde nájsť vhodné miesto? Našli sme ho pri novom parku Jama. Projekt sa páči aj ministerstvu práce, ktoré nám predbežne schválilo takmer 1 000 000 eur.

Budova, ktorá pôvodne slúžila ako zázemie cyklistického štadiónu, stratila svoj pôvodný účel. Jej výhodou je dobrá poloha, dostupnosť mestskej hromadnej dopravy i ďalších potrebných služieb. Po rekonštrukcii, nadstavbe a prispôsobení tu nájdu nový domov ľudia, ktorí chcú a môžu žiť samostatným životom, ale zo zdravotných či iných dôvodov potrebujú istú pomoc. Práve zachovanie súkromia a nezávislosti v maximálne možnej miere je pre ľudí dôležité bez ohľadu na vek.

„Ide predovšetkým o zachovanie ľudskej dôstojnosti a aktívneho prístupu k vlastnému životu. Seniori zostávajú pracovať neraz dlhšie, ako je zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku. Dá sa tiež predpokladať, že staroby sa dožijú v pomerne dobrom zdravotnom stave. Je dôležité, aby nezostali sami, ak napríklad stratia životného partnera. Kultúra, poznávanie, sociálne i právne poradenstvo a spoločenské kontakty im pomôžu žiť plnohodnotným životom. Je povinnosťou nás, mladšej generácie, aby sme im to umožnili. Hlavne by sme nemali zabúdať, že ďalšie generácie sa k nám budú v budúcnosti správať tak, ako sa my dnes správame ku generácii našich rodičov a prarodičov,“ uviedol starosta Rudolf Kusý.

Samozrejmosťou je, že úpravy budú rešpektovať potrebu bezbariérového prístupu a slobodného pohybu osôb s hendikepom. Tak, aby napríklad aj ľudia na invalidnom vozíku bez problémov dosiahli na vypínače či elektrické prípojky. „Naším cieľom je pripraviť pre seniorov príjemné a bezpečné prostredie rodinného typu, v ktorom sa stretnú s odborným, slušným a ľudským prístupom sociálnych pracovníkov,“ dodáva starosta.

 Stanislav Winkler

Rudolf Kusý: V Novom Meste pribudol unikátny park Gaštanica (VIDEO)

V bratislavskom Novom Meste pribudol unikátny park Gaštanica na Kolibe. „Ide o jedinečný projekt, gaštany tu rástli už v časoch, keď okolité územie obývali Rimania. V čase, keď v Európe rakovina spôsobuje straty tisícov gaštanov jedlých na celom svete, nám sa podarilo vybudovať park s jedlými gaštanmi,“ hovorí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Chorobou napadnuté stromy, ktoré bolo možné podľa odborníkov zachrániť, boli ošetrené. Niektoré však museli byť nahradené novými stromami, mestská časť pre tento účel nakúpila stromy, ktoré sú vyšľachtené a odolné voči chorobám a škodcom.

Doplnením novej zelene sa zároveň zabráni odplavovaniu a erózii zeminy. Areál parku po revitalizácii efektívnejšie hospodári s vodou, keď zadržaniu dažďovej vody pomôže vytvorenie tzv. svahových zasiakavacích pásov po vrstevniciach. Ďalším unikátnym prvkom je chodník, ktorý je zo špeciálneho vodepriepustného betónu. Vďaka týmto opatreniam dažďová voda bude slúžiť na zavlažovanie parku a nebude stekať do blízkej zastavanej časti.

Súčasťou revitalizácie parku je vytvorenie oddychovej zóny. V nej nájdu návštevníci okrem lavičiek, altánku a detského ihriska aj fitness prvky a výbeh pre psov.

Revitalizácia parku bola spolufinancovaná z tzv. Nórskych fondov, ktoré mestská časť Bratislava – Nové Mesto získala v spolupráci s hlavným mestom Bratislava v rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. „Celkové náklady na revitalizáciu dosiahli 330 tisíc eur, z grantovej schémy bolo poskytnutých 225 tisíc eur,“ informoval Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.

Práce na obnove parku zabezpečovala mestská časť vo vlastnej réžii, keď revitalizáciu zverila EKO-podniku verejno-prospešných prác, ktorý v Novom Meste zabezpečuje zimnú údržbu, ako aj orezy stromov, opravu menších výtlkov a podobne.