Financovanie kampane

Nie som a ani nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany. Vždy som kandidoval ako nezávislý, bez otvorenej či skrytej podpory politických strán. Preto aj v jesenných voľbách kandidujem na post starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ako skutočne nezávislý kandidát.

Financovanie kampane bez politických strán či utajených sponzorov mám postavené na vlastných finančných prostriedkoch a na príspevkoch od rodiny, priateľov a podporovateľov. Presvedčiť sa o tom môžete na mojom transparentnom účte.

Ak sa aj vy rozhodnete podporiť moju kandidatúru finančne, môžete tak urobiť zaslaním príspevku na môj transparentný účet.

Za každú podporu vám vopred ďakujem.

Rudolf Kusý

Číslo transparentného účtu: SK43 0900 0000 0051 3243 9755

Správa o prostiedkoch vynaložených na volebnú kampaň: