Novinky/Videá

Záborského ulicu osviežili mladé stromy

Obyvatelia Záborského ulice hľadali spôsob, ako vrátiť do svojho okolia aspoň časť zelene, na ktorú si spomínajú už len starousadlíci. Pred domami sa kedysi rozprestierala trávnatá plocha, s pribúdajúcim počtom áut však bolo potrebné vyriešiť parkovisko a pôvodný trávnik zanikol. S trochou dobrej vôle sa však veľa vecí dá zlepšiť. Na podnet občanov časť asfaltu nahradil zelený pás, kde sa podarilo vysadiť šesť stromov a niekoľko kríkov.

Zelený víkend

Mám za sebou doslova „zelený víkend“. V sobotu dopoludnia sme najmä s ľuďmi z Občianskeho združenia Biely Kríž, ale aj za pomoci množstva ďalších dobrovoľníkov vysadili nové stromy na Račianskej ulici. Prostriedky sa ich nákup sa podarilo získať z magistrátu cez participatívny rozpočet.

Tretina výtlkov je preč. Župa dá na výtlky milión

Dnes sme na zastupiteľstve bratislavského VÚC v rámci zmeny rozpočtu schválili milión eur ako dotáciu na opravu zničených ciest v Bratislave. Verím, že tieto peniaze sa čo najskôr prejavia na kvalite bratislavských ciest.

Na cestách, ktoré sú v správe mestskejčasti sme do tejto chvíle odstránili asi tretinu identifikovaných výtlkov. Verím, že do konca mája budú všetkyIII. a IV. triedy (tie o ktoré sa strá mestská časť) v poriadku.

Sociálna výdajňa skvalitňuje svoje služby

Už takmer pol roka v Novom Meste úspešne funguje Sociálna výdajňa. Sociálne slabší občania si v tržnici, kde výdajňa sídli, pravidelne môžu vyberať z množstva potravín a spotrebného tovaru. Mestská časť neustále skvalitňuje jej služby, februárové zasadnutie miestneho zastupiteľstva schválilo hneď niekoľko noviniek.

Do opráv ciest sa dáme spoločne

Nielen náročná zima, ale aj chýbajúce pravidelné rekonštrukcie vozoviek, spôsobené nedostatkom fi nancií, si vyberajú svoju daň. Každý rok na jar vodiči nedobrovoľne podstupujú jazdy zručnosti medzi výtlkmi, neraz nie bez následkov na karosériách. S očakávaním, že počas teplejších mesiacov sa situácia bude postupne zlepšovať a magistrát, župa aj mestské časti na to vynaložia spoločné úsilie a finančné prostriedky.

Nové Mesto v riešení podnetov medzi najúspešnejšími

Bratislavské Nové Mesto potvrdilo svoju silnú pozíciu pri riešení podnetov občanov. V rebríčkoch inštitútu SGI www.odkazprestarostu.sk za rok 2012 sa umiestnilo medzi najaktívnejšími samosprávami na Slovensku.

Index prínosu práce samosprávy v projekte hodnotil, koľkokrát úspešnejšie rieši podnety daná samospráva než hypotetická priemerná samospráva. V rámci tohto indexu skončilo Nové Mesto na druhom mieste, najlepšie z celej Bratislavy. „Projekt, prostredníctvom ktorého intenzívne komunikujeme s občanmi, sa stal už naším prirodzeným pomocníkom pri zlepšovaní života v mestskej časti. Výsledok, aký sme vďaka občanom a našim pracovníkom dosiahli, nás teší, a zároveň zaväzuje do budúcnosti,“ povedal starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Novomešťania patria pri podávaní podnetov cez špecializovaný portál www.odkazprestarostu.sk medzi najaktívnejších.

Konečne teplo! Dobrá správa z Cádrovej

Ako sa po mnohých rokoch sťažností podarilo opraviť kúrenie na základnej škole Cádrova, zašli sme sa pozrieť osobne. Že sa pracovné prostredie zlepšilo, pocítili sme hneď po vstupe do budovy.

Nový a na tie časy veľmi moderný vykurovací systém dostala škola pred dvanástimi rokmi, prečo teda neuspokojoval nároky? Vysvetlil mi to poslanec Branislav Feješ, ktorý sa do riešenia problému osobne zapojil: „V tom čase nainštalovali síce veľmi pokrokovú kotolňu, ale nevyriešili hydraulické vyregulovanie systému. Po čase nesprávneho používania sa, žiaľ, ukázali následky, vykurovací systém jednoducho nestačil na vyhriatie budov. Až v roku 2012 sa v rámci plánovaných investícií pristúpilo k náprave. Spočívala v doregulovaní hydraulického systému a optimalizácii riadiaceho systému kotolne.“ Jednoducho, riadiaci systém bol vymenený za „šikovnejší“. Obsahuje viaceré tlakomery, prietokomery a teplomery, lepšie reguluje činnosť kotolne, a pritom má nižšiu spotrebu. Aj radiátory v triedach dostali regulačné termostatické hlavice, aby sa neplytvalo, ale kúrilo len toľko, koľko je potrebné.

S neporiadkom bude bojovať nová technika

Nové Mesto pokračuje aj v modernizácii strojov a techniky, ktorá slúži občanom. Poslanci schválili navýšenie rozpočtu v časti kapitálové výdavky pre EKO-podnik VPS o 29 900 eur, ktoré budú slúžiť na nákup technických prostriedkov na nakladanie a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu.

Adrenalín krotia športom

Až 17 000 kriminálnych činov, 500 z nich pod vplyvom alkoholu alebo drog – také sú štatistické údaje z posledného roka o kriminalite v Bratislavskom samosprávnom kraji. Aj to je dôvod, prečo Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporuje projekty, ktoré sa snažia trestným činom predchádzať. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto sa v spolupráci s Asociáciou skateboardingu SR (ďalej ASSR) zamerala na zmysluplné trávenie voľného času mládeže a získala dotáciu na špeciálny krytý skateboardový bazén, dnes jediný v Bratislave. V piatok 15. marca ho slávnostne otvoril starosta Rudolf Kusý.