Novinky/Videá

Lepší a férový úrad v Novom Meste

Za uplynulé štyri roky sme zásadným spôsobom zmenili spôsob komunikácie úradu. Chceme, aby Nové Mesto bolo otvorenejšie, transparentnejšie a férovejšie. Preto sme vykonali audit transparentnosti, prijali etický kódex zamestnancov úradu, zaviedli sme elektronické obstarávanie. Veľké projekty sú diskutované na verejných zhromaždeniach. Začali sme s projektom participatívneho rozpočtu a umožňujeme ľuďom

Starosti, ktoré mám rád

Leto je časom prázdnin, dovoleniek. Či už ste sa vybrali k moru, k babke na dedinu alebo ste ho strávili doma, verím, že ste leto strávili príjemne, so svojimi blízkymi a stihli ste načerpať nové sily a energiu do ďalších mesiacov.

Na miestnom úrade mnohí ľudia odložili odpočinok na neskôr. Niekoľko rokov práce sme

Stromy potrebujú našu pozornosť

Na Kolibe, v areáli niekdajších filmových ateliérov chce investor Štúdio Koliba, a.s., postaviť málopodlažné bytové domy s podzemnými garážami. Jedným z dokumentov, ktoré  potrebuje, je výrubové povolenie – dokument, ktorý v tejto časti Nového Mesta vyvoláva viac než nepríjemné predstavy.

A, rozumie sa, aj primeranú pozornosť.

S prvým posudkom na stromy, ktoré investor plánuje vyrúbať, sme pred rokom ako mestská časť nesúhlasili. Časť z nich sme žiadali zachovať, pri ďalších zvýšiť ich spoločenskú hodnotu. Investor vyhovel. S ďalšími požiadavkami na zachovanie a vyššiu spoločenskú hodnotu prišli ochranári zastúpení Ing.  K.  Šimončičovou,  tí navyše požadovali kontrolu Štátnej ochrany prírody. Aj im bolo vyhovené. Nakoniec spoločenská hodnota stromov dosiahla sumu 85 322 eur, ktorá sa využije na výsadbu a údržbu stromov.

Čo sa v Novom Meste za posledné štyri roky zmenilo

Naše okolie je čistejšie. Nie len preto, že si mestskú časť pravidelne prechádzam pešo, EKO-podnik má viac strojov, viac kosí, častejšie čistí, máme viac košov a ľudia pracujú lepšie. Je to aj preto, že nám Novomešťanom stále viac záleží na tom, aby sme žili v krajšom a čistejšom prostredí. Dokazuje to aj 23

Kandidujem na post starostu Nového Mesta

Milí Novomešťania!

ŠTYRI ROKY SPOLOČNE MENÍME NOVÉ MESTO NA LEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT. ZA TEN ČAS SME SPOLU DOKÁZALI VEĽA.

Ako starosta som zastupoval vás – mojich blízkych aj vzdialených susedov, Novomešťanov. Vás, nie politické strany, ich sponzorov, či tzv. „šedé eminencie“. Nebolo to vždy jednoduché. Stalo sa, že sme skrížili plány

Rodinný deň na ZŠ Riazanská

V jednu májovú stredu sa na základnej škole na Riazanskej nevyučovalo. Triedy zívali prázdnotou a všetci si užívali slnečný deň na školskom dvore – deti, učitelia i rodičia. Deň rodiny slúži už niekoľko rokov na to, aby sa rodiny detí navzájom aj s učiteľmi lepšie spoznali.

Nechceme ďalší Manhattan!

Na ploche oproti Zváračskému ústavu medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou (bývalé Mlyny a pekárne) chce vlastník postaviť ďalšiu výškovú budovu. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto hovorí jasné NIE.

Postupné nahradzovanie továrenských budov či výroby bytmi, obchodmi alebo administratívou je správne. Prostredie okolo nás je zaťažené dosť a priemysel treba postupne z

Spoločne meníme Nové Mesto

Park na Račianskom mýte prechádza každý rok drobnými zmenami k lepšiemu. Začali sme obnovou vyše sto lavičiek pred troma rokmi a doplnením smetných košov. Vysadili sme stovky nových ruží, ktoré sme doplnili tulipánmi. V čerstvej pamäti máme doplnenie osvetlenia a – niektorí si to všimli, iní nie – aj kamier (dotácia zo štátneho rozpočtu na prevenciu kriminality). Pribudli preliezačky pre deti a Ekopodnik začal s údržbou detského ihriska i s natieraním tých lavičiek, ktoré to potrebujú. Práve miestny park je miestom, kde každý rok začíname sériu brigád. Tohtoročný apríl pritiahol veľa rodičov s deťmi, ale prišli aj tí skôr narodení a študenti.