Novinky/Videá

Vyvolané investície sú nevyhnutnosťou

Nová výstavba so sebou prináša nielen nové byty, ale aj výdavky pre našu mestskú časť. Teda v konečnom dôsledku pre nás všetkých. Viac ľudí v bytoch znamená viac detí v školách a škôlkach, požiadavky na nový park, kultúrnu miestnosť, výbeh pre psov…

V Novom Meste o tom investorom hovoríme stále. Tento týždeň nám na účte pribudlo prvých

Odpočet práce v Novom Meste

Ako fungovala bratislavská mestská časť Nové Mesto za uplynulé štyri roky? Čo sa podarilo v oblasti školstva, pri starostlivosti o detské ihriská a parky a čo nie?

Jednoduché kritériá

Uponáhľaný život každého z nás nedáva čas ani priestor na to, aby sme sa intenzívne zaoberali tým, ako funguje mesto či mestská časť.
Chtiac-nechtiac sme však rozhodnutiami samospráv ovplyvňovaní. O čom budú napríklad noví starostovia, primátor a poslanci rozhodovať v najbližšom období?

Či bude nová parkovacia politika slúžiť ľuďom, alebo pôjde o spôsob,

Komunálna politika sa dá robiť aj bez straníckych záujmov. Pre ľudí. Toto sú vaši nezávislí kandidáti na poslancov v MČ Nové Mesto.

Štyri roky spolu

Štyri roky spolu

Keď sme pred štyrmi rokmi začínali, tráva bola na jar po kolená, informácie o pridelených bytoch boli skartované, firmy opätovne opravovali už opravené strechy. Pozeral som sa okolo seba a ťažko povedať, čo mi vadilo viac. Či havárie na školách a škôlkach, kde záplaty na záplaty už prestávali

Komunitné záhrady na ZŠ Sibírska

Žiaci základnej školy na Sibírskej ulici dostali na začiatku roka milý darček – komunitnú záhradu, o ktorú sa môžu sami starať. V Štúdiu TV Bratislava o projekte hovorila riaditeľka školy, pani Milana Partelová.

Rodinné centrum Kramárik

Projekt, z ktorého mám mimoriadne veľkú radosť, že ho v Novom Meste máme. Mladé rodiny z Kramárov sa už dva roky stretávajú v priestoroch Rodinného centra Kramárik, ktoré je po letných prázdninách opäť otvorené a má tradične pripravený bohatý program.

Lepší a férový úrad v Novom Meste

Za uplynulé štyri roky sme zásadným spôsobom zmenili spôsob komunikácie úradu. Chceme, aby Nové Mesto bolo otvorenejšie, transparentnejšie a férovejšie. Preto sme vykonali audit transparentnosti, prijali etický kódex zamestnancov úradu, zaviedli sme elektronické obstarávanie. Veľké projekty sú diskutované na verejných zhromaždeniach. Začali sme s projektom participatívneho rozpočtu a umožňujeme ľuďom

Starosti, ktoré mám rád

Leto je časom prázdnin, dovoleniek. Či už ste sa vybrali k moru, k babke na dedinu alebo ste ho strávili doma, verím, že ste leto strávili príjemne, so svojimi blízkymi a stihli ste načerpať nové sily a energiu do ďalších mesiacov.

Na miestnom úrade mnohí ľudia odložili odpočinok na neskôr. Niekoľko rokov práce sme

Stromy potrebujú našu pozornosť

Na Kolibe, v areáli niekdajších filmových ateliérov chce investor Štúdio Koliba, a.s., postaviť málopodlažné bytové domy s podzemnými garážami. Jedným z dokumentov, ktoré  potrebuje, je výrubové povolenie – dokument, ktorý v tejto časti Nového Mesta vyvoláva viac než nepríjemné predstavy.

A, rozumie sa, aj primeranú pozornosť.

S prvým posudkom na stromy, ktoré investor plánuje vyrúbať, sme pred rokom ako mestská časť nesúhlasili. Časť z nich sme žiadali zachovať, pri ďalších zvýšiť ich spoločenskú hodnotu. Investor vyhovel. S ďalšími požiadavkami na zachovanie a vyššiu spoločenskú hodnotu prišli ochranári zastúpení Ing.  K.  Šimončičovou,  tí navyše požadovali kontrolu Štátnej ochrany prírody. Aj im bolo vyhovené. Nakoniec spoločenská hodnota stromov dosiahla sumu 85 322 eur, ktorá sa využije na výsadbu a údržbu stromov.

Čo sa v Novom Meste za posledné štyri roky zmenilo

Naše okolie je čistejšie. Nie len preto, že si mestskú časť pravidelne prechádzam pešo, EKO-podnik má viac strojov, viac kosí, častejšie čistí, máme viac košov a ľudia pracujú lepšie. Je to aj preto, že nám Novomešťanom stále viac záleží na tom, aby sme žili v krajšom a čistejšom prostredí. Dokazuje to aj 23