Blog

Nové Mesto hospodári dobre. Úspory idú najmä na školy, parky a ihriská

Nové Mesto hospodári s prebytkom rozpočtu. Úspory pravidelne odkladá na tzv. rezervný účet a následne tieto peniaze investuje najmä do rekonštrukcií škôl a budovania verejných parkov. Tak sa dá v skratke zhrnúť hospodárenie mestskej časti za posledné roky.

V čase, keď iné samosprávy na Slovensku riešia často existenčné problémy, v Novom Meste hospodárime bez dlhov. Ušetrené prostriedky potom môžeme použiť skvalitňovanie života nás všetkých. Hodnotenie hospodárenia samospráv pravidelne hodnotí nezávislý Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý dal Novému Mestu v otázke finančného zdravia známku „výborné“. Nové Mesto dosiahlo známku 5,06 z maximálneho počtu šesť bodov.

Finančné zdravie hovorí o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej samospráve hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. INEKO pritom hodnotí päť vybraných ukazovateľov finančnej stability – napríklad dlh obce, záväzky po lehote splatnosti a podobne.

Zodpovedný hospodár sa snaží získavať aj externé zdroje. Tento rok sme rozbehli projekty, pri ktorých sa uchádzame o 5,8 milióna eur (na novú škôlku, rekonštrukciu dvoch škôlok, zariadenie pre seniorov, centrum včasnej intervencie, energetickú nezávislosť MŠ Na Revíne a nový park na Bellovej). V uplynulých štyroch rokoch sme boli pri eurofondoch úspešní s projektmi za 5,2 milióna eur.

Sme najtransparentnejšia samospráva v kraji

Nové Mesto je 2. najtransparentnejšia samospráva na Slovensku, prvé v rámci bratislavského kraja. Vyplýva to z čerstvých výsledkov rešpektovaného rebríčka organizácie Transparency International Slovensko (TIS). Ešte pred niekoľkými rokmi bolo Nové Mesto pritom až v piatej desiatke.

Dôvod takého výrazného zlepšenia? V Novom Meste sa dlhodobo snažíme držať hesla: „Zverejnime všetko, čo sa dá a nielen to, čo musíme.” Pred časom sme si dali externou firmou vypracovať audit transparentnosti a na jeho základe sme prijali balík konkrétnych úloh pod názvom „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“. Cieľom projektu bolo posilnenie transparentnosti,  hospodárnosti pri verejnom obstarávaní, efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu.

Táto aktivita priniesla aj pozitívne výsledky. Nové Mesto sa podľa Transparency International Slovensko stalo 4. najtransparentnejším mestom na Slovensku za rok 2016 a najtransparentnejšou obcou v Bratislavskom kraji. Na vavrínoch sme nezaspali a zlepšujeme sa ďalej – výsledkom je aktuálny rebríček 2018, v ktorom sa Nové Mesto posunulo ešte vyššie.

Cena aj za riešenie podnetov občanov
Bratislava-Nové Mesto získala opakovane ocenenie za riešenie podnetov, ktoré občania nahlasujú samosprávam cez portál Odkazprestarostu.sk.Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť spolu s portálom udelili novomestskej samospráve ocenenie Zlaté vedro za výbornú prácu s týmto portálom v rokoch 2013 a 2015. V Novom Meste spolupracujeme s portálom od jeho začiatkov. Počas siedmich rokov existencie portálu sa nám podarilo úspešne vyriešiť 1064 podnetov a počet obyvateľov, ktorí túto cestu využívajú, neustále rastie.

 

Hlas Nového Mesta ocenila Transparency International
Hlas Nového Mesta sú tretie najprínosnejšie noviny, ktoré vydávajú samosprávy na Slovensku. Vyplynulo to z rebríčka mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko, ktorá hodnotila užitočnosť, objektívnosť a verejnoprávny charakter novín v 86 najväčších slovenských mestách. V rebríčku „najviac prínosných radničných novín“ obsadil tretie miesto so skóre 64,29 %, prvé skončilo Ružinovské echo a druhé noviny, ktoré vydáva samospráva v Prešove.

Nejde o prvé ocenenie úrovne Hlasu Nového Mesta. V predchádzajúcom rebríčku zverejnenom v roku 2016 skončil Hlas na prvom mieste. Ešte v roku 2011 získal v rámci celoslovenskej súťaže Miestne noviny 2011 čestné uznanie v kategórii noviny, časopis mestskej časti.

Starosta Rudolf Kusý preberá cenu od Transparency International Slovensko.

Dobrá správa pre Kramáre: Pošta na Jelšovej by mala zostať

Zostanú Kramáre bez pošty? Viacerých obyvateľov tejto časti Nového Mesta znepokojili obavy, že počas niekoľkomesačnej rekonštrukcie budovy na Jelšovej ulici č.1, v ktorej dnes sídli aj pošta, prídu Kramárčania o jej služby.

Máme však dobrú správu – pošta na Kramároch zrejme zostáva a bude fungovať aj počas stavebných prác. „Na stretnutí so zástupcami pošty som dostal ubezpečenie, že miestna prevádzka bude poskytovať svoje služby ďalej, bez väčších obmedzení a v nezmenených otváracích hodinách,“ povedal starosta Rudolf Kusý.

Vlastník nehnuteľnosti, v ktorej má pošta prenajaté priestory, by mal budovu na Jelšovej rekonštruovať zhruba rok. „Slovenská pošta rokuje s vlastníkom budovy na Jelšovej ulici, v ktorej sa pošta nachádza. Ak príde k dohode, pošta by sa na dobu rekonštrukcie presťahovala do iných priestorov v rámci tej istej budovy,“ uviedol Jaroslav Piroš zo sekcie správy majetku Slovenskej pošty.

V prípade uzatvorenia nájomných zmlúv medzi Slovenskou poštou a vlastníkom nebytových priestorov pošty sa poštári do dočasných priestorov môžu sťahovať v priebehu októbra. Presun neprinesie žiadne obmedzenia pri doručovaní listov a zásielok, dočasne sa len zníži počet priehradiek z piatich na tri. Pošta v tejto súvislosti prosí o trpezlivosť v prípade, že by to prinieslo predĺženú čakaciu dobu na vybavenie.

Začiatkom októbra bol na dobrej ceste aj podpis novej zmluvy medzi vlastníkom budovy a Slovenskou poštou ohľadom pokračovania nájmu vo vynovených priestoroch. Rekonštrukcia na Jelšovej č. 1 by mohla byť podľa predbežných informácií ukončená v lete resp. na jeseň 2019.

Pošta Ješlova Kramáre

Ako sme zachránili vinohrady pred výstavbou

Vinohrady, hrozno a víno od nepamäti patria k Novému Mestu. Veď hroznový strapec má naša mestská časť aj priamo vo svojom erbe. Žiaľ, mnohé vinice nám však miznú priamo pred očami – a na ich mieste vyrastajú domy a bytovky…

Je to výsledok nezodpovedných rozhodnutí z minulosti, ktorých dôsledky, žiaľ, teraz znášame,“ hovorí starosta Rudolf Kusý. Mieri tým na Územný plán Bratislavy z roku 2007, v ktorom hlavné mesto v minulosti povolilo na úpätí Malých Karpát výstavbu. Na mieste bývalých vinohradov tak dnes stoja stovky nových bytov. „My v Novom Meste  sme si však povedali, že treba urobiť hrubú čiaru a povedať si, že toto sa už nesmie opakovať. A začali sme konať,“ pokračuje starosta. Spočiatku sa zdalo, že sa púšťa do vopred prehratého boja. V rámci prerokovávania Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy sa „na stole“ objavil ďalší návrh na zmenu starých vinohradov na úpätí Malých Karpát (lokality Frankovka, Rizling a Müller) z funkcie vinica na malopodlažnú  zástavbu obytného územia. Zástupcovia mestskej časti boli pri rokovaniach o tejto téme od začiatku proti a trvali na zachovaní vinohradov – magistrát však ich pripomienky odmietol akceptovať.

V novembri 2017 však nastal zásadný zlom! „Z magistrátu sme nakoniec dostali list podpísaný primátorom, v ktorom sa píše, že po opätovnom vyhodnotení podkladov sa zmena spomínanej lokality vypúšťa z návrhu a zohľadňujú naše pripomienky.“ Podľa Kusého je to jasný dôkaz, že ak samospráva nepodľahne tlaku a trvá na svojich silných argumentoch, dokáže v rámci zmien územného plánu poraziť aj mocnejšie záujmy.

Peter Vaškovič

 

Ako sme zachránili vinohrady