Kurzy pamäte a práce s PC

Kurzy pamäte a práce s PC

Svoje zručnosti si seniori môžu zdokonaľovať na kurzoch práce s PC a kurzoch pamäti

Podobné projekty, ktoré sme podporili