Lepšie fungovanie EKO podniku

Lepšie fungovanie EKO podniku

Stále viac služieb obyvateľom robíme vlastnými silami – čistenie kanálových vpustí, orezávanie stromov, oprava malých výtlkov

Podobné projekty, ktoré sme podporili