Nová telocvičňa na Jeséniovej

Nová telocvičňa na Jeséniovej

Vybudovali sme novú telocvičňu na Základnej škole na Jeséniova

Podobné projekty, ktoré sme podporili