Nové koše a čistejšie Nové Mesto

Nové koše a čistejšie Nové Mesto

Pribudlo množstvo odpadových košov – stovka špeciálnych s popolníkom

Podobné projekty, ktoré sme podporili