Nové okná na školách

Nové okná na školách

Vymieňame okná na ZŠ Cádrova, ZŠ Česká, MŠ Šuňavcová, MŠ Legerského a na telocvični ZŠ Kalinčiakova

Podobné projekty, ktoré sme podporili