Nové vonkajšie knižničky

Nové vonkajšie knižničky

V rôznych lokalitách Nového Mesta sme osadili deväť knižničiek

Podobné projekty, ktoré sme podporili