Podujatia pre seniorov

Podujatia pre seniorov

Pre našich seniorov organizujeme bohatý jesenný program pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Podobné projekty, ktoré sme podporili