Rekonštrukcie klubov dôchodcov

lorem hztr tzuzt ut

Rekonštrukcie klubov dôchodcov

Na Sibírskej a Račianskej ulici sme zrekonštruovali kluby dôchodcov, v Novom Meste ich celkovo funguje osem.

Podobné projekty, ktoré sme podporili