Rozširovanie škôlok

Rozširovanie škôlok

Vďaka nadstavbe môžu Materské školy Odborárska a Jeséniova rozšíriť kapacity.

Podobné projekty, ktoré sme podporili