Sociálna výdajňa

Sociálna výdajňa

Zriadili sme sociálnu výdajňu potravín a spotrebného tovaru

Podobné projekty, ktoré sme podporili