Stop heliportu

Stop heliportu

Nepovolili sme s vybudovaním heliportu na streche hotela pri zimnom štadióne

Podobné projekty, ktoré sme podporili