Transparentné prideľovanie bytov

Transparentné prideľovanie bytov

Zaviedli sme transparentné pravidlá pre prideľovanie obecných bytov, pričom všetky informácie o nich sú na internete

Podobné projekty, ktoré sme podporili