Podporujeme komunity, kultúru a šport

Samospráva musí vytvárať kvalitné podmienky pre športové aktivity detí a mládeže. Snažíme sa zabezpečiť priestor pre na rekreačný šport. Vďaka jednému z projektov malí futbalisti môžu tráviť voľný čas v Novomestskom športovom klube. Okrem športu sa snažíme zabezpečiť priestor, aby sa mohli stretávať aj iné záujmové skupiny. Preto sme vytvorili komunitné centrum – nový priestor na stretávanie miestnych ľudí.

Novomestský športový klub

Letná joga na Kuchajde

Nová knižnica v Dimitrovke

Nové komunitné centrum

Krajšie denné centrá seniorov

Rodinné centrum Kominárka