Na Hálkovej vznikol moderný park

Moderný park sme vybudovali aj na Hálkovej. Ponúka viacero možnosti pre relax, detské hry, aj športovanie: detské ihrisko, multifunkčné športové ihrisko pre futbal, hádzanú či basketbal, stolnotenisové stoly, fitnes zariadenia. Pribudli aj nové lavičky, fontánka s pitnou vodou, osvetlenie, smetné koše, chodníky, spevnené plochy v parku, stena na graffiti, ako aj dva priestory pre psičkárov.