Tag : developeri

Rudolf Kusý: Čistotu udrží päťdesiat nových košov

Predstavitelia projektu rezidencie Pri mýte odovzdali starostovi Nového MestaRudolfovi Kusému 50 nových smetných košov, ktoré osadia v lokalite novej výstavby. Osadenie nových smetných košov je súčasťou dohody, ktorú investor stavby a predstavitelia mestskej časti spolu uzatvorili. Jednotlivé investície sa zameriavajú prioritne na skvalitnenie života v tejto lokalite.

Investor ustúpil, spolupráca úradu a obyvateľo priniesla ovocie

Dnes večer sa z iniciatívy miestneho úradu uskutočnilo ďalšie stretnutie miestnych obyvateľov a investora v areáli bývalého Zvaračáku. Podobné stetnutia úrad pravidelne organizuje v prípade developerských projektov v Novom Meste. Ďakujem všetkým, ktorí na stretnutie prišli, aj vďaka záujmu miestnych obyvateľov sa nám darí dosiahnuť u investorov významné ústupky.

Na základe dohôd došlo k výraznému zníženiu projektu. Pôvodný projekt mal v prvej fáze 22 podlaží. Teraz sme sa dohodli, že najvyššia bytovka bude mať osem podlaží.

Pôvodný projekt nepočítal s investíciami v prospech miestnych obyvateľov, pri tomto projekte investor dá peniaze na škôlku, športovisko a na rekonštrukciu komunikácie a chodníkov na Sliačskej. Zároveň sme sa uistili, že investor sa nebude dotýkať existujúcich parkovacíh miest, ani ich nepokúsi započítavať do parkovacích plôch, ktoré patria k danému projektu.

Vyvolané investície sú nevyhnutnosťou

Nová výstavba so sebou prináša nielen nové byty, ale aj výdavky pre našu mestskú časť. Teda v konečnom dôsledku pre nás všetkých. Viac ľudí v bytoch znamená viac detí v školách a škôlkach, požiadavky na nový park, kultúrnu miestnosť, výbeh pre psov…

V Novom Meste o tom investorom hovoríme stále. Tento týždeň nám na účte pribudlo prvých 20-tisíc eur z 80-ich tisíc od developera na Bielom kríži. Samozrejme, zrekonštruuje aj cesty, kanalizáciu, vodu. O peniazoch budú rozhodovať obyvatelia Bieleho kríža. Rovnako je to aj v prípade investora, ktorý plánuje stavať v areáli bývalej BEZ-ky. Len suma je iná – 230-tisíc eur. Plus vytvorenie novej cesty, rekonštrukcie jestvujúcich, vytvorenie verejného parku na jeho pozemku a podobne.

Ak sa má mesto rozrastať, nestačí stavať len byty a kancelárie. Musia sa stavať aj ihriská, školy, škôlky, domovy dôchodcov, kultúrne centrá, športoviská. Našou úlohou ako samosprávy je postupne rekonštruovať to, čo máme. A roboty je na desať rokov. Úlohou developerov je prispieť vo svojom okolí, či lepšie, vytvoriť niečo pre ľudí priamo na svojom pozemku. Okrem kultúrnych akcií nám developeri zaplatili dve nové detské ihriská, jedno športovisko, menší park, 100 smetných košov za 20-tisíc eur a štyri projektové dokumentácie, zaviazali sa zaplatiť 310-tisíc na projekty miestnych obyvateľov, na ďalší park prispievajú sumou 25-tisíc eur. Okrem toho prispeli na zateplenie základnej školy, na rekonštrukciu strechy telocvične, na opravu škôlky a 150 stromov. Ďalšie vyvolané investície sú súčasťou stavebných povolení – rekonštrukcie ciest a kanalizácie, stavba nového športoviska s umelým povrchom, výmena okien na škole.

Málokedy sa to vlastníkom páči, ale inak to už nepôjde. V socializme postavil všetko štát. Dnes s tým musí počítať developer.

Nechceme ďalší Manhattan!

Na ploche oproti Zváračskému ústavu medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou (bývalé Mlyny a pekárne) chce vlastník postaviť ďalšiu výškovú budovu. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto hovorí jasné NIE.

Postupné nahradzovanie továrenských budov či výroby bytmi, obchodmi alebo administratívou je správne. Prostredie okolo nás je zaťažené dosť a priemysel treba postupne z mesta vytlačiť. Napokon Mlyny a pekárne, Chemické závody, Figaro či Palma boli kedysi na okraji mesta, prípadne až za ním a súčasťou mesta sa stali až rozrastaním sa Bratislavy.

Najlepšie, samozrejme, je, keď sa priemyselná budova nebúra, ale architekt sa „vyhrá“ a dá jestvujúcemu objektu novú náplň. V prípade Mlynov a pekární je už na novú náplň neskoro. Už nejaký čas sú totiž zbúrané. Teraz je pre nás dôležité, čo tam má stáť. V návrhu zmien a doplnkov bratislavský magistrát podporuje návrh investora na dve výškové budovy. S tým jednoznačne nesúhlasíme. Nesúhlasíme s tým, aby sa objekt známy ako Kukurica stal budovou, ktorej sa ďalšia okolitá zástavba bude prispôsobovať. Nesúhlasíme s tým, aby sa opakoval rok 2011, kedy nám mestskí poslanci schválili zmeny územného plánu a umožnili výškovú zástavbu na Račianskej ulici za Lidlom.

Nesúhlasíme s ďalším Manhattanom. Ak hlavné mesto zmení územný plán tak, že umožní stavať výškovú budovu na ďalšom pozemku, bude to znamenať len jedno. Tlak majiteľov pozemkov stavať na okolí ďalšie výškové budovy. A to nechceme!