Tag : stretnutia

Stretnite sa s nezávislými kandidátmi pri pečených gaštanoch

V Novom Meste sme vytvorili silný tím nezávislých osobností – kandidátov za miestnych a mestských poslancov, ako protiváhu voči straníckym nominantom.

Hoci nezávislí kandidáti spojili svoje sily do jedného tímu pred niekoľkými týždňami, títo ľudia neobjavili svoj vzťah k Novému Mestu pár týždňov pred komunálnymi voľbami. Mnohých z nich poznáte vďaka ich aktivitám a práci, ktorou chránili to pekné a dobré, čo v Novom Meste máme, prípadne sa vzopreli snahám, ktoré by šli proti záujmom a potrebám Novomešťanov. Mám na mysli napríklad úspešný zápas proti neželanej výstavbe, boj proti nelegálnemu výrubu lesa na Kolibe, ktorý práve vďaka intenzívnej spolupráci miestneho úradu a aktivistov neostal bez dohry voči aktérom tohto barbarstva.

Každý z tímu má svoju oblasť, kde žije. Od Legionárskej, cez Račianske mýto, Račiansku ulicu, až po Ahoj a Teplickú. Poznajú problémy svojej štvrte, vedia, čo treba zmeniť. Uplynulé obdobie ukázali, že sa neboja ťahať pomyselné horúce gaštany z ohňa.

Prijmite preto naše pozvanie na stretnutie s nezávislými kandidátmi na poslancov, ktoré sa bude konať vo štvrtok, 6. novembra od 16:00 hod. pred Tescom na Račianskej ulici (Pokroky) a v nedeľu, 9. novembra od 9:30 medzi kostolom Teplická a lekárňou SOS (Račianska 85), kde si popri debate o smerovaní Nového Mesta budete môcť pochutiť na pečených gaštanoch.

Príďte podporiť svojich susedov.

Keď sa knižnica zmení na rozprávkovú krajinu

V Týždni slovenských knižníc, ktorý tohto roku pripadol na posledné dni marca a prvé dni apríla, pripravili verejné knižnice pre svojich mladých členov viacero hravých podujatí.

Aj čitatelia majú svoj maratón

Už do svojho ôsmeho ročníka vstúpil Jarný maratón s knihou, ktorým sa knihovníci snažia pritiahnuť deti k pravidelnému čítaniu. Spoločne ho organizujú bratislavské knižnice a knižnica v Pezinku. Postupne sa v každej z nich číta ukážka z vopred zvolenej knihy. Nové Mesto prevzalo štafetu 3. apríla a deti zo Základnej školy na Jeséniovej ulici si prišli nielen vypočuť príbeh z obľúbenej knihy Petry Nagyovej Džerengovej Klára a iglu, ale aj zoznámiť sa s autorkou. Zhovorčivá spisovateľka im porozprávala o svojom detskom strachu z mátoh, o štúdiu, práci aj literárnych začiatkoch. Prvé knihy vraj napísala „do zásuvky,“ no keď sa jej podarilo vydať román a neskôr viaceré knihy pre deti, zožali u čitateľov obrovský úspech. Keďže sama má štyri deti, premieta do knižiek nielen ich mená, ale aj rôzne odkazy na skutočné situácie. Tretiaci počúvali s veľkým záujmom a nakoniec ju zahrnuli množstvom otázok, ale aj návrhov, ako by mal pokračovať pripravovaný tretí diel knihy.

TRŽNICA ŽIJE – obchodom, službami a čoskoro aj umením

Tržnica na Trnavskom mýte je etablovanou bratislavskou tržnicou. Už desaťročia nepretržite slúži verejnosti ako miesto nákupov a stretnutí. Hoci v súčasnosti sa jej obraz miestami spája s nie príliš atraktívnym koloritom, má zaujímavé aspekty, z ktorých bude možné ťažiť v  budúcnosti. Tržnica potrebuje mnohé zásahy a zlepšenia, no má potenciál stať sa dobre fungujúcim súčasným centrom nákupov a služieb so špecifickým geniom loci.