Tag : stromy

Stromy potrebujú našu pozornosť

Na Kolibe, v areáli niekdajších filmových ateliérov chce investor Štúdio Koliba, a.s., postaviť málopodlažné bytové domy s podzemnými garážami. Jedným z dokumentov, ktoré  potrebuje, je výrubové povolenie – dokument, ktorý v tejto časti Nového Mesta vyvoláva viac než nepríjemné predstavy.

A, rozumie sa, aj primeranú pozornosť.

S prvým posudkom na stromy, ktoré investor plánuje vyrúbať, sme pred rokom ako mestská časť nesúhlasili. Časť z nich sme žiadali zachovať, pri ďalších zvýšiť ich spoločenskú hodnotu. Investor vyhovel. S ďalšími požiadavkami na zachovanie a vyššiu spoločenskú hodnotu prišli ochranári zastúpení Ing.  K.  Šimončičovou,  tí navyše požadovali kontrolu Štátnej ochrany prírody. Aj im bolo vyhovené. Nakoniec spoločenská hodnota stromov dosiahla sumu 85 322 eur, ktorá sa využije na výsadbu a údržbu stromov.

Parčík na Sadovej sa konečne dočká

Podľa posledných správ sa v ňom objaví stavebný ruch už v máji. To znamená, že ak budú práce dosť rýchle, príroda bude ochotne „spolupracovať“ na výslednom obraze. Tráva v tomto období rýchlo dokáže ukryť stopy po prácach na nových povrchoch parkových chodníkov, spevnených zámkovou dlažbou. Najmä keď pôjde o nové vrstvy aj v prípade zatrávnených plôch. Tri mladé pagaštany, vysadené namiesto vyrúbaných chorých stromov, sa pri troche starostlivosti bez problémov ujmú – dúfajme – takisto ako malé stromčeky v troch rozmerných betónových kvetináčoch v dominantnej časti parčíka.