Tag : Železná Studnička

Výstavba vila domov na Železnej studienke je neprijateľná

Žiadna výstavba vilových domov alebo hotela! Žiadne budovanie kanalizácie, ktoré by pritiahlo na Železnú studienku novú výstavbu! Žiadne budovanie parkovísk pre návštevníkov kúpaliska, ktoré by vtiahlo dopravu! Novomestská samospráva od začiatku pristupuje k plánovanému zámeru obnovy areálu bývalého kúpaliska na Železnej studienke mimoriadne citlivo.