Vízia pre úspešné Nové Mesto

KOMUNITY

 • Obnovíme Snežienku. Urobíme z nej opätovne miesto, kde sa budú stretávať a zoznamovať Bratislavčania.
 • Vytvoríme komunitné centrum v budove konskej železnice a v bývalom osvetovom stredisku na Makovického.
 • Pripravíme projekt novej centrálnej knižnice s priestorom pre stretávania sa ľudí.
 • Nebytové priestory na Račianskej ulici premeníme na komunitnú obývačku pre mladých. Centrum mladých urobíme v spolupráci s farnosťou na Kramároch.

ŠKOLY

 • Zateplíme ZŠ Sibírsku a ZŠ Kalinčiakovu, kde zároveň zrekonštruujeme strechy.
 • Vybudujeme minimálne jednu novú telocvičňu.
 • Zastrešíme átrium ZŠ Za kasárňou.
 • Zrekonštruujeme rozvody vody, kanalizácie a vykurovania na postupne všetkých školách.
 • Na ZŠ Cádrova zrekonštruujeme budovu jedálne.
 • Pred časom sme prenajali priestory na ZŠ Riazanská hotelovej akadémii. Počas najbližších rokov budeme postupne Riazanskú zväčšovať.
 • Rozšírime ZŠ Odborársku.
 • Pamätáte sa na časy, kedy súčasťou výuky boli technické a pestovateľské práce? V minulosti školy zrušili priestory aj vybavenie. Púšťame sa do ich obnovy. Získali sme peniaze a koncom roka vytvárame odborné učebne na troch školách: ZŠ Riazanská, ZŠ Sibírska a ZŠ Jeséniova. Následne budeme pokračovať s ďalšími.
 • Zrekonštruujeme školský areál ZŠ Za kasárňou a ZŠ Kalinčiakova.

ŠKÔLKY

 • Vybudujeme novú škôlku na Teplickej ulici a novú škôlku na Vihorlatskej ulici, spolu pre 200 detí.
 • Rozšírime o novú triedy a kompletne zrekonštruujeme škôlky na Legerského a Šuňavcovej.
 • Zateplíme MŠ Cádrova.
 • Vymeníme rozvody a toalety na MŠ Osadná
  (projekt a povolenie už máme).
 • Vymeníme rozvody a zrekonštruujeme ihrisko na MŠ Kalinčiakova. üZateplíme MŠ Pionierska.
 • Škôlku Na Revíne prebudujeme na vzorovú, energeticky samostatnú budovu. Vyrobí si sama energiu na kúrenie aj teplú vodu. Využitím rekuperácie, tepelného čerpadla a fotovoltaických panelov.
 • V škôlke na Jeséniovej vytvoríme novú kuchyňu pre deti. üNa MŠ Legerského urobíme dopravné ihrisko. üZrekonštruujeme školský dvor na MŠ Šancová.
 • Zvýšime platy ľuďom, na ktorých sa zabúda – pani kuchárkam, upratovačkám, školníkom.

PARKY A ZELEŇ

Vybudujeme nový EKO-podnik (verejnoprospešné služby), ktorý sa nám stará o zeleň. Dnes máme polorozpadnuté budovy na troch miestach. Je logické premiestniť ich na jedno miesto. Preto vybudujeme nové ekologické, ekonomické a hygienické centrum technických služieb pre celú mestskú časť. Zlepší to nielen fungovanie našich technických služieb, ale zároveň ušetríme za energie, nekonečné opravy, odstránime úniky vody a vytvoríme slušné podmienky pre prácu našich ľudí, ktorí sa starajú o našu mestskú časť.
Jednou z našich priorít bude obnova stromoradí. To znamená rekonštrukcie chodníkov tak, aby bol väčší priestor pre stromy, dohľad nad orezmi, i potrebnými náhradami.
Vytvoríme pozíciu hlavného záhradníka mestskej časti. Bude zaisťovať kontrolu nad odbornosťou starostlivosti o zeleň a plánovať údržbu zelene na niekoľko rokov vopred.

SOCIÁLNA POMOC

Zachováme všetko dobré, čo robíme a čo sa dá skvalitníme a zlepšíme. Okrem celodenného zariadenia pre seniorov vytvoríme nájomné byty.
Výstavbe bytov sme sa vyhýbali. Dôvodom bola skutočnosť, že naša mestská časť v minulosti postavila sociálne byty na Bojnickej ulici a pocit z nich mám minimálne rozpačitý. Druhým dôvodom boli peniaze a, samozrejme, pozemky. Dnes vieme, čomu sa vyvarovať, štát poskytuje peniaze za lepších podmienok, než v minulosti a našli sme aj miesto. Je ním naša budova na Hálkovej ulici, ktorú zrekonštruujeme a s výnimkou dvoch podlaží (aby sme zachovali služby na prízemí a mestskú políciu) tu vytvoríme nájomné byty.
Vrátime sa zároveň aj k sociálnym bytom na Bojnickej, ktoré patria našej mestskej časti. Domy zrekonštruujeme.

DOPRAVA A PARKOVANIE

Základnou úlohou je parkovanie. Sme súčasťou Bratislavy. Každú značku, zrkadlo, čiaru preto schvaľuje magistrát hlavného mesta. Rovnako je to aj s parkovacou politikou. Hoci máme 6 rokov pripravené projekty, mesto neschválilo parkovaciu politiku. Preto sme zároveň spracovali projekty na tzv. rezidenčné parkovanie. Teda zabezpečiť to, aby Novomešťania mohli večer zaparkovať pri svojich domoch. V októbri nám hlavné mesto schválilo prvý projekt – okolie NTC, teda zónu medzi Bajkalskou, Trnavskou a Vajnorskou ulicou. Toto je náš prvý krok. Následne budeme pokračovať v ďalších štvrtiach. Pripravené máme projekty pre takmer celé Nové Mesto.
Zároveň však potrebujeme budovať aj nové parkovacie miesta. Prvé projekty (kúpili sme pozemky) máme pripravené v Dimitrovke. Parkoviská budú moderné, teda s využitím vodozádržných systémov, vodopriepustných materiálov a s výsadbou stromov.
Rezidenčný systém parkovania si vyžaduje vyznačenie parkovacích miest v zmysle normy, čím stratíme zhruba 20% parkovacích miest v prípade, že neurobíme zároveň úpravy chodníkov. Preto rekonštrukcie chodníkov budeme robiť v nadväznosti na úpravu parkovacích miest, aby sme ich stratili čo najmenej. Popri tom rozšírime priestor pre stromy a chodníky upravíme bezbariérovo.
Zabezpečíme nasvietenie dôležitých prechodov pre chodcov, aby boli bezpečnejšie. Pribudnú nové prechody pre chodcov. Na Račianskej ako pokračovanie Budyšínskej, na Kukučínovej pri Slimáku a pri prechode cez Filiálku, na Stromovej, Limbovej, Odborárskej…
Vybudujeme nadchod cez trať pri Palme, so železnicami opravíme nadchod cez trať na Tupého. Postupne opravíme ďalšie schodiská – v okolí Dérerovej, Stromovej, Sibírskej a na Kolibe.

SENORI

Čím sú ľudia starší, tým menej sa stretávajú s inými. Veľa seniorov je doslova osamelých. Kvalita života znamená, že budeme aj naďalej robiť kultúrne, športové, vzdelávacie podujatia, ktoré znamenajú nielen stretávania sa s inými ľuďmi, ale aj osobný rast a zmysluplné trávenie voľného času.
Pri parku Jama vybudujeme prvé zariadenie celodennej starostlivosti pre seniorov patriace mestskej časti.
Zrekonštruujeme denné centrum seniorov na Nobelovej ulici.
Zrekonštruujeme a zariadime nové priestory denného centra na Jeséniovej ulici.

DETSKÉ IHRISKÁ

 • V tejto chvíli budujeme dopravné ihrisko pri materskej škole na Legerského ulici.
 • Obnovíme detské ihrisko na Husovej, v Mierovej kolónii, na Hostinského sídlisku 2, vo vnútrobloku na Višňovej, v parku na Račianskom mýte, na Sibírskej/Thurzovej, na Ľudovom námestí a v Dimitrovke.
 • Na najväčších detských ihriskách vybudujeme toalety (toi-toi nám hygiena zakázala).
 • Na Piešťanskej detské ihrisko obnovíme s miestnymi rodičmi.

ŠPORTOVISKÁ

Šport nie je čosi naviac. Znamená zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých ľudí. Ale nie len to. Rekreačný šport, pohyb, to je zdravie. Preto obnovíme po celom Novom Meste verejné športoviská.
Preto máme pripravené projekty a štúdie na viacero z nich.
Obnovíme športovisko na Jelšovej, Ladzianskeho, Cádrovej, v parku na Račianskom mýte, vo vnútrobloku na Kalinčiakovej, na Dérerovej, vo vnútrobloku na Kominárskej. V spolupráci so skatermi a s Cvernovkou vybudujeme v jej areáli skatepark.
Najväčšími projektami, ktoré sú pred nami, sú športové areály – Školak klub (pri ZŠ Riazanská) a Pionierska (od ZŠ Sibírska).

CYKLODOPRAVA

 • Pripravili sme dvanásť projektov cyklotrás v Novom Meste.
 • Prvá bude čoskoro dokončená na Jarošovej ulici.
 • Ďalšia pribudne na Odborárskej ulici a na Hattalovej-Zátišie s cieľom prepojiť Vajnorskú a Račiansku ulicu s následným pokračovaním na Vajnorskú-Magnetovu-Ružinov, VajnorskúOdborársku a Vajnorskú-Tomášikovu.

DEVELOPERI A VÝSTAVBA

 • Pokryjeme stavebnými uzáverami väčšinu Kramárov a Koliby, Dimitrovku, Biely kríž, Mierovú kolóniu, Hornomlynskú dolinu… Teda všade tam, kde nám hrozia výstavby, s ktorými nesúhlasíme.
 • Na Jahodovej ulici na Kramároch urobíme dobrý precedens.
 • Zameníme s developerom pozemky. Na Jahodovej urobíme verejný park, ktoré na Kramároch chýbajú a developer dostane pozemky, kde môže stavať rodinné domy v inej lokalite. A takto budeme postupovať aj na ďalších miestach, kde nám chýbajú parky a zeleň.
 • Spracujeme územné plány zón, aby sme aspoň sčasti obmedzili plánovanú výstavbu.
 • Budeme proti zmenám územného plánu zo strany Hlavného mesta Bratislava, ktoré by umožňovali ďalšie zastavanie vinohradov.

TRANSPARENTNOSŤ

Budeme pokračovať v posilňovaní transparentnosti v Novom Meste. Hoci už dnes patríme podľa Transparency International Slovensko medzi najlepších na Slovensku, stále cítime, že je priestor na zlepšenia. Chceme napríklad zlepšiť systém prideľovania dotácií, ktorý je dnes založený na subjektívnom rozhodnutí členov dotačnej komisie. Tí dnes dajú, alebo nedajú odporúčanie zastupiteľstvu, aby dotáciu schválilo. Chceli by sme minimálne, aby vo svojom odporúčaní uviedli konkrétne dôvody na podporu alebo zamietnutie.