Ako sme zvládli hokejový šampionát

Zvládnutie zabezpečenia priebehu majstrovstiev sveta v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto hodnotím pozitívne. V prvom rade však chcem poďakovať všetkým Novomešťanom za trpezlivosť a toleranciu, s ktorou prežili zvýšenú záťaž spojenú s dianím okolo šampionátu.

Celé Slovensko sa tešilo z toho, že je šampionát u nás, málokto by však zrejme túžil mať pod oknami zvýšený hluk, tisícky kričiacich fanúšikov, či problémy s tým ako sa dostať domov.

Aj preto bolo od začiatku mojou prioritou, aby organizátori majstrovstiev zohľadnili potreby a požiadavky obyvateľov Nového Mesta a čo najmenej ich zaťažovali rôznymi obmedzeniami a prekážkami.

Už pred šampionátom sme sa snažili vytvoriť podmienky, aby majstrovstvá sveta prebehli čo najhladšie. V marci počas prípravného hokejového turnaja Slovakia Cup sme zriadil špeciálnu telefónnu infolinku, na ktorej som osobne preberal telefonáty s pripomienkami ľudí. Dostali sme desiatky podnetov, ktorých vyriešenie nám pomohlo šampionát zvládnuť.

Počas šampionátu som každý deň osobne dohliadal na situáciu a prípadné vzniknuté problémy som osobne riešil. Keď nečakane intenzívny dážď „utopil“ odstavné parkovisko pri zimnom štadióne, na náklady mestskej časti sme zabezpečili odstránenie vody z parkovacej plochy.

Počas MS sme zriadili dva infostánky – jeden pri Štadióne Ondreja Nepelu a jeden v blízkosti fan zóny pri Istropolise. Zozbierali sme desiatky podnetov k organizácii šampionátu aj k bežným problémom v mestskej časti. V stánku bola v prípade potreby zabezpečená koordinácia s mestskou políciou a záchrannou službou, našťastie ju nebolo potrebné využiť.

Najcitlivejšie sa zmeny v doprave dotkli obyvateľov uzavretej špeciálnej zóny. Platili prísne pravidlá o tom, kto môže získať povolenie na vjazd do zóny. Zároveň sme sa však snažili citlivo pristupovať k individuálnym prípadom, tak aby sme čo najviac pomohli obyvateľom zóny okolo štadióna. Preto sme pomohli pánovi, ktorého imobilná matka žije v zóne a on sa potreboval dostať autom k jej bytu, aby ju zaviezol k lekárovi. Rovnako sme vyšli v ústrety pánovi, ktorý ženil syna a potreboval sa dostať autom po nevestu. Predsa len, svadba bez nevesty, to by asi nebolo ono.

Oslovil som ministerstvo dopravy a vďaka našej spolupráci vzniklo pri Istropolise záchytné parkovisko s kapacitou minimálne 160 miest. Jeho vytvorenie výrazne pomohlo plynulosti dopravy v blízkosti štadióna, keďže fanúšikovia mohli svoje autá odstaviť už tu. Na parkovisku sme na vlastné náklady zabezpečili strážnu službu.

Vedeli sme, že zabezpečenie poriadku bude spolu s dopravou kľúčovým faktorom pre to, ako bude z „nehokejovej“ časti vnímaný šampionát aj celé Slovensko. Aj preto sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme aj v tomto smere zabezpečili hladký priebeh šampionátu. Aj preto sme zabezpečovali čistenie aj tých plôch, ktoré nepatrili našej mestskej časti – patrili magistrátu alebo iným subjektom.

Každý deň zabezpečoval EKO-podnik – firma, ktorá patrí mestskej časti – čistenie odpadkových košov, v skorých ranných hodinách sa upratovalo okolie štadióna. Okrem toho sme v porovnaní s bežným obdobím nasadili dvojnásobný počet ochrancov čistoty verejného poriadku.

Aj tak sa mali čo obracať. Pre ilustráciu – v lokalite okolo štadióna dokázal ráno vyzbierať štyri vrecia odpadu, zatiaľ čo počas roka je to jedno, maximálne dve vrecia.

Na oddelenie verejného poriadku za celý čas neprišiel ani jeden podnet, ktorý by sa týkal prípadných nedostatkov v tejto oblasti – či už je to rušenie nočného pokoja zo strany fanúšikov, prípadne neporiadok na uliciach. O tom, že sme to zvládli svedčia aj ohlasy zahraničných fanúšikov, prípadne články zahraničných novinárov.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy