Blog a médiá

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/Parkovisko-Dimitrovka-2-1200x720.jpg

Bývalá ubytovňa na Odborárskej ulici bola už roky prerobená na kancelárie, keď sa ju nový vlastník rozhodol zrekonštruovať a zmeniť na byty. S novými bytmi by však mali byť spojené aj parkovacie miesta. Hoci pred budovou je parkovacích miest relatívne veľa, sú verejné – patria magistrátu hlavného mesta. Preto investor hľadal miesto inde. Konkrétne na opačnej...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/ZS-Cadrova-II-1280x720.jpeg

Základná škola Odborárska, ktorú dnes navštevuje 289 detí, sa môže pochváliť bohatou, viac než storočnou históriou, ale aj dobrým a pravdivým chýrom o kvalite vyučovania. Záujem rodičov o zapísanie dieťaťa je vysoký, no stará budova už neumožňuje nadstavbu či prístavbu. Máme síce voľné miesta na základných školách Riazanskej, Českej či Kalinčiakovej, ale tie sú ďaleko. Preto postavíme nový pavilón...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/ZS-Cadrova-1280x720.jpg

Keď sa obzrieme, čo máme za sebou, vidíme novú škôlku na Pionierskej a ďalšiu na Kalinčiakovej. Tiež nadstavenú škôlku na Jeséniovej aj Odborárskej – takže priestor pre 100-percentný nárast detí. Vytvorili sme tri nové triedy pre predškolákov na ZŠ Riazanskej. Na Jeséniovej sme prerobili školský byt na priestor pre deti a škôlku sme aj rozšírili. To sú...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/Parkovisko-Dimitrovka-1200x720.jpg

Parkovanie patrí k pálčivým problémom mnohých bratislavských sídlisk a Dimitrovka, žiaľ, nie je výnimkou. Aj preto pristúpila mestská časť k vybudovaniu nového, voči životnému prostrediu šetrného parkoviska vo vnútrobloku na Nobelovej ulici. Zrealizovali sme ho v spolupráci s Európskou vzdelávacou agentúrou, ktorej bude slúžiť 21 z celkových 43 parkovacích miest. Vďaka spoločnému postupu máme len jednu príjazdovú cestu, čím...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/Cyklocesta-Odborarska-1200x720.jpg

Odborárska ulica sa postupne mení. Možno si niektorí ešte pamätáte, ako 51-tka na Odborárskej vždy doslova poskočila, keď prechádzala cez koľajnice, ktoré už nikam neviedli. Cesta patrí mestu, koľajnice Istrochemu, mestská časť teda nemohla zo svojich peňazí koľajnice odstrániť a následne opraviť cestu. Vtedy sa nám podarilo nájsť sponzora, ktorý dal všetko do poriadku. Rozbitú cestu...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/zs-cadrova-1-1280x720.jpg

Pred dvanástimi – štrnástimi rokmi sme mali na školách (ale aj na škôlkach) málo detí. Niektoré samosprávy to riešili ich zatváraním a následne predajom budov. My sme išli inou cestou. Časť priestorov sme prenajali. Vďaka tomu sme znížili náklady na vykurovanie a získali korunky pre chod školy vo forme nájmu. To bola aj situácia na Základnej škole...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/Istropolis.jpg

Vlastník, spoločnosť Immocap, pred časom požiadala o zbúranie starého Istropolisu. Zároveň doložila súhlasné stanovisko všetkých dotknutých orgánov. Mestský úrad ochrany pamiatok konštatoval, že budova Istropolisu nie je vedená v zozname pamiatok a nevzťahuje sa na ňu žiadna špeciálna ochrana. Istropolis je síce zaradený na zoznam pamätihodností, ale podľa pamiatkarov štatút pamätihodnosti nemá takú váhu a nemôže byť...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/Ladzianskeho-1200x720.jpg

O tom, či je grafity umením alebo vandalizmom, možno viesť dlhé polemiky. No každý vie, že čerstvo natretá stena vo verejnom priestore sotva vydrží dlhší čas nepočmáraná. Po tom, čo sme v lete dokončili II. fázu rekonštrukcie športového ihriska na Ladzianskeho ulici a zrekonštruovali sme múriky a steny, pristúpili sme k netradičnému riešeniu. Pozvali sme mladých umelcov – sprejerov, aby...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/ZS-RIazanska-1200x720.jpg

Pred 15 rokmi bola Základná škola na Riazanskej jedna ošumelá, tmavá budova s rozbitým sklobetónom na poschodiach, cez ktorý prefukovalo. Jedenásť tried bolo bez detí a ku koncu kalendárneho roka škole chýbali peniaze na výplaty. Vtedy sme sa spojili so súkromnou hotelovou akadémiou HOST, ktorá hľadala priestory. Napokon si prenajala polovicu školy a Riazanská si vydýchla. Dnes máme...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy