Blog a médiá

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/07/IMG-6766-1280x720.jpg

Kusé informácie z Nového Mesta? Nový podcast, tentoraz na tému parkovanie. Zaparkovali sme pri ďalšej téme, ale naozaj to nie obrazne, pretože dnes sa budeme venovať parkovacej politike. Ja len na pripomenutie, od prvého decembra 2020 sa spustilo regulované parkovanie aj v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Sľubovalo jasné pravidlá. S odstupom času určitého môžeme povedať...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/07/292241269_452923113325591_3379970628652739418_n-1280x720.jpg

Je to definitívne. Poliklinika Tehelná sa predáva. Nie ako zdravotnícke zariadenie, ale ako budova, teda bez povinnosti zachovať polikliniku. Bez povinnosti zachovať ambulancie našich všeobecných a odborných lekárov, na ktorých sme zvyknutí a ktorých potrebujeme. Pre väčšinu Novomešťaniek a Novomešťanov je to najbližšia dostupná zdravotná starostlivosť. Zánik polikliniky Tehelná by im výrazne zhoršila prístup k...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/06/282295743_424230296194873_3111186500601723485_n.jpg

Poriadok do parkovania prinášame aj na Biely kríž. V týchto dňoch sme začali v tejto našej štvrti vyznačovať parkovacie miesta. Čo to prinesie? Zabezpečíme tak parkovacie miesta pre Novomešťanov, ktorí tu majú trvalý pobyt – po spustení rezidenčného parkovania, ktoré pripravujeme, budú môcť na Bielom kríži parkovať len miestni, rezidenti s parkovacou kartou (O registrácii...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/06/282333251_423755916242311_4807151826215575388_n.jpg

Bratislavské Nové Mesto pokračuje v budovaní nových športovísk. V máji sme otvorili moderný multifunkčný športový areál na Pionierskej ulici. Slúžiť bude žiakom zo Základnej školy na Sibírskej ulici, deťom z okolitých škôlok, ale aj širokej verejnosti – mladým, dospelým aj seniorom. Mnohí nám neverili, že to dokážeme. Už sa len pousmejem, keď vidím, že tí istí si tu...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/06/281472918_420381456579757_959499081759986088_n.jpg

Na rozšírenie našich základných škôl sme získali viac ako 3,7milióna eur. Konkrétne na Odborárskej v Dimitrovke sme získali jeden a štvrť milióna eur a ideme urobiť úplne nový pavilón základnej školy. Okrem šiestich tried a učební tam bude jedáleň, pričom budova bude z hľadiska energií tá najmodernejšia. Na škole Cádrovej postupne všetky budovy a priestory...