Blog a médiá

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/03/274807083_368559001762003_2660923310990703705_n-1280x720.jpg

Ťažké chvíle odhaľujú silu charakterov, často robia ľudí lepšími. Prvá a druhá vlna koronavírusu opakovane poukázali, ako zraniteľní sú jednotlivci, rodiny, aj samospráva. Už počas prvej vlny koronavírusu sme však ukázali, že nás v Novom Meste spája silný pocit solidarity a zodpovednosti. Že sme lepší, než si sami o sebe často myslíme. Bol som hrdý na to,...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/04/275058466_369790684972168_5715273124154945501_n-1280x720.jpg

Niekoľko mesiacov sa stretávame s novými vlastníkmi VÚB akadémie na Vlárskej ulici. Predstavili nám zámer budovu zbúrať a postaviť nový 5-podlažný polyfunkčný objekt. Ukázal som im Kramáre a prešli sme si pozemky, na ktorých nič nestojí, lebo máme roky iný názor na výstavbu – na Bárdošovej v zákrute, tri pozemky priamo na Vlárskej, kopček za...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/02/MS-Letna-starosta-1200x720.jpg

Ani koniec roka 2021 a prichádzajúca zima nezastavili modernizáciu našej mestskej časti. V novembri a decembri sme ukončili či rozbehli viacero projektov, ktoré priniesli kvalitnejšie podmienky či už do našich škôl, na cesty, chodníky aj pre životné prostredie a bezpečnosť. Čo a kde sme zmenili? Modernizácia škôl je naša každoročná priorita, preto nie je prekvapením, že v tomto duchu sa niesol...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/Parkovisko-Dimitrovka-2-1200x720.jpg

Bývalá ubytovňa na Odborárskej ulici bola už roky prerobená na kancelárie, keď sa ju nový vlastník rozhodol zrekonštruovať a zmeniť na byty. S novými bytmi by však mali byť spojené aj parkovacie miesta. Hoci pred budovou je parkovacích miest relatívne veľa, sú verejné – patria magistrátu hlavného mesta. Preto investor hľadal miesto inde. Konkrétne na opačnej...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/ZS-Cadrova-II-1280x720.jpeg

Základná škola Odborárska, ktorú dnes navštevuje 289 detí, sa môže pochváliť bohatou, viac než storočnou históriou, ale aj dobrým a pravdivým chýrom o kvalite vyučovania. Záujem rodičov o zapísanie dieťaťa je vysoký, no stará budova už neumožňuje nadstavbu či prístavbu. Máme síce voľné miesta na základných školách Riazanskej, Českej či Kalinčiakovej, ale tie sú ďaleko. Preto postavíme nový pavilón...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/ZS-Cadrova-1280x720.jpg

Keď sa obzrieme, čo máme za sebou, vidíme novú škôlku na Pionierskej a ďalšiu na Kalinčiakovej. Tiež nadstavenú škôlku na Jeséniovej aj Odborárskej – takže priestor pre 100-percentný nárast detí. Vytvorili sme tri nové triedy pre predškolákov na ZŠ Riazanskej. Na Jeséniovej sme prerobili školský byt na priestor pre deti a škôlku sme aj rozšírili. To sú...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/Parkovisko-Dimitrovka-1200x720.jpg

Parkovanie patrí k pálčivým problémom mnohých bratislavských sídlisk a Dimitrovka, žiaľ, nie je výnimkou. Aj preto pristúpila mestská časť k vybudovaniu nového, voči životnému prostrediu šetrného parkoviska vo vnútrobloku na Nobelovej ulici. Zrealizovali sme ho v spolupráci s Európskou vzdelávacou agentúrou, ktorej bude slúžiť 21 z celkových 43 parkovacích miest. Vďaka spoločnému postupu máme len jednu príjazdovú cestu, čím...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/Cyklocesta-Odborarska-1200x720.jpg

Odborárska ulica sa postupne mení. Možno si niektorí ešte pamätáte, ako 51-tka na Odborárskej vždy doslova poskočila, keď prechádzala cez koľajnice, ktoré už nikam neviedli. Cesta patrí mestu, koľajnice Istrochemu, mestská časť teda nemohla zo svojich peňazí koľajnice odstrániť a následne opraviť cestu. Vtedy sa nám podarilo nájsť sponzora, ktorý dal všetko do poriadku. Rozbitú cestu...

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy