Fair play

Milí Novomešťania, v rámci politiky fair play a rovnosti príležitostí som sa rozhodol, že ako kandidát na poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja za našu mestskú časť najbližšie dva mesiace výrazne obmedzím moju prítomnosť v Hlase Nového Mesta. Ako starosta mestskej časti som pochopiteľne na väčšine akcií, zapojený som do väčšiny projektov, ktoré sa u nás realizujú, považujem však za správne, aby som politikou rovnosti príležitostí išiel príkladom.

Jeseň je obdobím, kedy sa rozbiehajú projekty pripravované od jari či od konca minulého roka. Je to nielen nadstavba materskej školy na Odborárskej, rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Sibírskej, ale aj dlho ohlasovaná rekonštrukcia a zateplenie strechy na materskej škole Legerského, nové ihrisko pre deti z Kramárov na Rozvodnej ulici, odpájanie našich škôlok od centrálneho vykurovania a osadzovanie vlastných kotlov a mnohé ďalšie, ktoré chceme tento rok ešte dokončiť.

Práve diskusie s miestnou komunitou o podobe detských ihrísk či revitalizácii parkov sú jedným z nástrojov, ako sa od začiatku môjho funkčného obdobia snažím viac vás zapájať do spolurozhodovania o smerovaní našej mestskej časti. Som totiž presvedčený, že samospráva, to nie sú len poslanci a starosta. Samospráva sme my všetci. Pravdou je, že viac diskutujeme, stretávame sa, komunikujeme o budúcnosti verejných priestorov. Spolu organizujeme brigády a posledný rok spolu dokazujeme, že nás viac zaujíma naše okolie než to, kto je vlastníkom a na koho teda môžeme ukázať prstom a povedať mu „staraj sa“.

Prišiel čas posunúť sa ďalej. Na miestnom úrade vytvárame tím, ktorý sa bude systematicky zaoberať práve tzv. participáciou občanov na spolurozhodovaní. Chceme teda postupne vtiahnuť tých ľudí, ktorí o to stoja, do správy vecí verejných. Viac sa dočítate v tomto čísle Hlasu Nového Mesta. Teším sa, že sa uvidíme na niektorom zo stretnutí, ktoré plánujeme. Napokon, všetci chceme, aby Nové Mesto bolo krajšie.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy