Jarné upratovanie sa blíži. Kde a kedy nájdete vo svojom okolí rozmiestnené kontajnery

Jarné upratovanie už klope na dvere. Aj vy sa už tešíte, ako na jar upracete a zbavíte svoje domácnosti zbytočných vecí? Veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú na území mestskej časti rozmiestnené v máji a júni, prídu vhod. Určené sú na objemný odpad z domácností, koberce, starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na jednotlivé diely. Do kontajnerov sa nesmie odkladať elektroodpad a domáce spotrebiče, farby, žieraviny, lieky, riedidlá, oleje a ropné látky ani obaly z nich, stavebný alebo recyklovateľný odpad. Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku VPS, ktorý nepovolí uloženie zakázaného odpadu. Kontajnery budú na všetkých miestach pristavené od 9.30 h do 16.30 h.

Kde a kedy nájdete vo svojom okolí rozmiestnené kontajnery:

UlicaStojiskoTermín
Teplickápri garážach (Mladá Garda)14. 5. 2020
Biely krížnámestie14. 5. 2020
J.C. Hronskéhopri garážach14. 5. 2020
Piešťanskána rohu Sibírskej15. 5. 2020
Sibírskana rohu Šuňavcovej15. 5. 2020
Kraskovana rohu Americkej19. 5. 2020
Belehradskána rohu Kováčskej19. 5. 2020
Za kasárňoupri trafostanici21. 5. 2020
TegelhofaPríkopova pri ŠK21. 5. 2020
Sliačskahorná časť pod lesom21. 5. 2020
DružstevnáKalinčiakova pri vjazde26. 5. 2020
Riazanskádvor Pavlovská26. 5. 2020
Ľudové nám.pri parku28. 5. 2020
Magurskáčíslo 3-528. 5. 2020
Unitas, Šancová 23do dvora28. 5. 2020
Cesta na Kamzíkparkovisko2. 6. 2020
Jahodovápodľa miesta2. 6. 2020
Višňováparkovisko2. 6. 2020
Na Revínemalé parkovisko4. 6. 2020
Muštovároh Horská (prvá križovatka od Sliačskej)4. 6. 2020
Bellovapri škole12. 6. 2020
Záborskéhostojisko pri parkovisku12. 6. 2020
Koziarkykrižovatka nad kovovýrobou12. 6. 2020
Odborárskagaráže pri ZŠ16. 6. 2020
L. Dérerapodľa voľného miesta16. 6. 2020
Račianskamedzi Tesccom a Eurpoenziou16. 6. 2020
Rozvodnápri čísle 11-1317. 6. 2020
Brečtanovákoniec ulice pri lese17. 6. 2020
Horskároh Jurská18. 6. 2020
Mierová kolóniaTylova ul.18. 6. 2020
Nobelovapri čísle 4223. 6. 2020
Budyšínskapodľa voľného miesta23. 6. 2020
Čsl. parašutistovpri škôlke23. 6. 2020

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera: 
• Veľkoobjemový kontajner bude pristavený na stojisko v uvedený deň vždy od 10.00 a uloženie odpadu je možné len do 17.30 hodiny.
• Ukladať je povolené výlučne odpad z domácností, pričom pôvodca nadrozmerného odpadu (napr. skrine, váľandy) je povinný rozobrať ho na jednotlivé diely a uložiť priamo do kontajnera.
• Na dodržiavanie pravidiel a poriadku dohliadne zamestnanec EKO-podniku VPS.

Je zakázané uložiť do veľkoobjemového kontajnera alebo jeho blízkosti:
• chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
• lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
• stavebný odpad;
• recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
• odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely;
• auto plasty, pneumatiky;
• bio odpad zo záhrad, konáre zo stromov.

Plán rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy