Kto hrá so Senčanmi nečistú hru?

Susedom zo Senca, ani ľuďom, ktorí do Senca pravidelne jazdia úbohosť kruhového objazdu na Pezinskej a Seneckej ulici netreba popisovať.

Rad áut do Senca sa vytvára takmer kedykoľvek, prechod pre chodcov nejestvuje a o cyklotrase hovoriť ani netreba lebo žiadnej niet.

Preto už pred niekoľkými rokmi mesto Senec vypracovalo projekt rozšírenia križovatky a postupne vysporiadava pozemky. Dajme na bok skutočnosť, že niektorí z majiteľov pozemkov sú si asi rovnejší a majú nárok dostať za pozemky pri križovatke náhradu v podobe pozemku v centre mesta. Sústreďme sa na to podstatné. Mesto Senec postupne vysporiadava pozemky, aby Bratislavský samosprávny kraj (ďalej BSK) mohol rozšíriť križovatku. S cieľom zlepšiť dopravu a zvýšiť bezpečnosť pre peších, ktorých bude len pribúdať. A to nie len kvôli novej výstavbe obytnej zóny Malý Biel, ale i kvôli rozvoju logistického parku, do ktorého už teraz aj pešo dochádzajú ľudia.

A čo robí Bratislavský samosprávny kraj?

Ten plánuje pozemky pri križovatke teraz v piatok 31. marca predať. Vrátane pozemkov, na ktorých má byť podľa projektu rozšírená križovatka. Neuveriteľné?

O pláne Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) predať  pozemok sa občianske združenie Moje Mesto dozvedelo v decembri. Preto vyzvali p. primátora Kvála, aby napísal na samosprávny kraj žiadosť o zrušenie súťaže. List na kraj síce poslal, ale s formuláciou, aby kraj „zvážil“ predaj. Kraj „zvážil“ a v podobnom duchu prebehla aj súťaž. Víťazom sa stala firma Torona s.r.o. a v materiáloch na mestské zastupiteľstvo v Senci 9.2. 2017 sa objavil bod, podľa ktorého mesto plánuje uzatvoriť s touto firmou zmluvu o budúcej darovacej zmluve tých častí pozemku, ktoré zasahujú do projektu rozšírenia kruhovej križovatky. Keďže poslanci  BSK mali predaj na najbližšom zastupiteľstve  odhlasovať, OZ Moje Mesto ich  „Otvoreným listom“ 2.2.2017 žiadalo o zrušenie predaja pozemku. Akú má logiku, že mesto Senec od roku 2013 vykupuje priľahlé pozemky, pre projekt rozšírenia križovatky a sám realizátor – BSK, pod ktorého správa cesty patrí, jeden z pozemkov predáva? Mestské zastupiteľstvo sa  po dvojhodinovej rozprave uznieslo, že žiada BSK o zrušenie obchodnej súťaže, ale v prípade, že župní poslanci zamietnu žiadosť Senca, mesto pristúpi k „preventívne“ vytvorenej zmluve o budúcej zmluve s firmou Torona s.r.o. o darovaní pozemkov potrebných pod križovatku,  priľahlé chodníky a cyklotrasu.

Rétoriku OZ Moje Mesto si nakoniec zobrala za svoju i vicežupanka a mestská poslankyňa Gabriella Németh. V časopise Senčan sa píše, že na jej žiadosť, o to, aby sa VOS zrušila a predaj neuskutočnil, BSK na svojom zasadnutí 17.2.2017 tento predaj stiahol z rokovania. Každý, kto prípad sleduje, preto musel byť zaskočený, že sa  predaj opäť objavil v programe rokovania BSK, ktoré bude 31.3.2017. S vtipný bodom 4. c) podľa ktorého sa „kupujúci zaviaže v kúpnej zmluve uzatvoriť budúcu darovaciu zmluvu na prevod časti pozemku v prospech BSK …., ak BSK pristúpi k rozšíreniu okružnej križovatky Pezinská, Senecká v Senci. Takže najprv predá BSK pozemok a potom bude časť z neho chcieť zadarmo naspäť? To snáď nie.

Chápeme, že vybudovať autoumyvárku môže byť pre niekoho zaujímavý obchodný plán.  Napriek tomu, že vzbudzuje otázky, kto je vlastne za ním, keď na zastupiteľstvo Senca zámer odprezentoval počujete dobre TICHÝ SPOLOČNÍK. Pre nás je na prvom mieste doprava a bezpečnosť. Preto najprv treba postaviť to, čo potrebujú ľudia a až potom riešiť biznis. Lebo inak je na mieste otázka: Prečo takto? Prečo Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predáva aj tie pozemky, ktoré sú pod plánovanou križovatkou? Nechce križovatku postaviť? Alebo je tu iný úmysel?

Skúsme sa opýtať inak. Ako by sa to malo urobiť,  keby malo byť všetko čisté?

Sú dve možnosti. Ak by bol záujem urobiť pre ľudí naozaj rozšírenie kruhového objazdu, vrátane chodníka a cyklotrasy, teda urobiť prechádzanie bezpečným a zároveň zvýšiť plynulosť jazdy, tak  BSK najprv rozšíri križovatku. Až potom sa predá zvyšok pozemku. A to nie len preto, že najprv by sa mala urobiť verejná investícia a až potom riešiť niekoho biznis, ale tiež preto, že napriek projektu takmer nikdy nie je na 100% jasné, koľko presne pozemku bude treba na investíciu a koľko pozemku bude treba, aby sa robotníci dostali na stavbu!

Alebo, keby niekto chcel veľmi, ale naozaj veľmi  pozemok predávať a zároveň neublížiť Senčanom, tak by urobil odčleňovací geometrický plán a predal rovno pozemok bez tých častí, ktoré mu budú chýbať. Prečo? Napríklad preto, že firme nebude nič brániť práve tú časť pozemku, ktorú by mala BSK darovať niekomu predať. A on si zapýta na zámenu napríklad pozemok v centre.

Viete, je možné, že Bratislavský samosprávny kraj a mesto Senec jednoducho nespolupracujú. Môže sa to stať. Napokon, spolupráca s mestami a obcami nie je silnou stránkou kraja. Ten si žije svoj zvláštny život sám pre seba. Teraz však už poslanci BSK vedia, že predaj pozemku nie je dobré riešenie. Teda nie je to dobré riešenie pre ľudí, nie je to dobré riešenie pre Senčanov. Pre niekoho iného asi áno. Naviac Senec už má zlú skúsenosť s predajom pozemkov v Senci zo strany Bratislavského samosprávneho kraja. Len si spomeňte na oplotený areál v centre mesta za poliklinikou. Aj ten kraj predal súkromníkovi namiesto toho, aby toto hodnotné miesto v centre mesta slúžilo ľuďom.

Nie sme tu preto, aby sme bojovali proti tomu, že si chce niekto zarobiť. Ale na prvom mieste musí byť záujem ľudí. A ten je jasný. Bezpečnosť a plynulejšia doprava. Keď kraj vybuduje rozšírenie kruhového objazdu, chodníky a cyklotrasu nech sa páči, robte si svoj biznis a je nám jedno, koho je kto príbuzný. Ale najprv treba urobiť niečo pre ľudí. Na to sme predsa tu. Slúžiť ľuďom. Ak aj Vám záleží na bezpečnosti Vás a vašich detí, ak Vám záleží na plynulosti dopravy, pomôžte nám. Napíšte svoj názor na predaj poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. Kliknutím na tento link sa dostanete na ich kontakty.

Rudolf Kusý a Jana Turanská (predsedníčka OZ Moje Mesto)

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy