Máj: Mesiac lásky aj upratovania

Vážení Novomešťania,

máj – obvykle mesiac lásky – bol pre nás predovšetkým mesiacom brigád, túto jar sme ich pripravili šesť.

Čisté a upratané okolie má zmysel. Tam, kde je čisto, svietia svetlá, steny nie sú popísané grafitmi či zanesené špinou, je bezpečnejšie. Okolie na človeka vplýva, či si to už uvedomíme, alebo nie. Väčšine z nás ani nenapadne odhodiť fľašu či papierik tam, kde je čisto. Rovnako platí, že ak je niekde kôpka odpadkov, čoskoro sa začne zväčšovať. Význam brigád nie je len v samom vyčistení parku, oveľa viac spočíva vo vytváraní vzťahu k „svojej“ štvrti či mestu.

Máme preto záujem aj o kontrolu čistoty z vašej strany. Každý obyvateľ sa na stránke www.banm.sk dozvie, kde a kedy sa plánuje čistiť, kosiť, upratovať.

Čistota a informovanosť majú však aj iný rozmer. Áno, mám na mysli informovanosť a transparentnosť pri rozhodovaní o peniazoch. Aj preto od nástupu do funkcie nekompromisne presadzujem zmeny vo fungovaní úradu. Viac svetla a jasné pravidlá znamenajú lepšiu kontrolu pracovníkov zo strany obyvateľov a menej korupčných príležitostí. Povedali sme si „Stop korupcii na úrade!“ a začali sme konať.

Zastavili sme rozdávanie bytov. Sprísnili sme formu prenájmu obecných bytov, aby si z nich chytráci nerobili biznis – byty môžu pomôcť ľuďom, ktorí by inak ostali bez strechy nad hlavou. Každý predaj majetku dôsledne prehodnocujeme a jediný minuloročný predaj nehnuteľnosti sme realizovali formou dražby. Rovnako pristupujeme k prenájmu obecného majetku, pričom o tých najväčších sa rozhoduje v obchodných verejných súťažiach. Majetok mestskej časti nepatrí úradu, starostovi ani poslancom, ale všetkým obyvateľom Nového Mesta, preto musí byť verejne dostupný jeho zoznam, využitie a cena nájmu.

Čo plánujeme ďalej?

V najbližších týždňoch spustíme novú internetovú stránku, kde budú dostupné všetky dôležité informácie o úrade a jeho činnosti. Informácie o všetkých verejných obstarávaniach, zápisnice zo zasadnutí komisií, plánované rozkopávky, uzavreté zmluvy, ale aj objednávky, faktúry a veľa ďalšieho.

Naša snaha otvoriť úrad a informovať vás má dva ciele. Prvým je umožniť vám kontrolu a druhým vytvoriť predpoklady pre vaše spolurozhodovanie. V druhom polroku prejde úrad auditom a aj v spolupráci s Transparency International vypracujeme protikorupčný manuál. A keď Novomešťanov ešte viac zapojíme do spolurozhodovania o tom, čo budú naše priority a úlohy, prosím, zapojte sa aj vy! Ďakujem.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy