Milión pre seniorov: Nový domov pri krásnom parku

Každý z nás by sa rád dožil vysokého veku, no predstava o tom, že v starobe budeme odkázaní na pomoc iných, nikoho neláka. Populácia však starne, priemerný vek sa zvyšuje. Do desiatich rokov budeme potrebovať raz toľko zariadení pre seniorov, než ich máme dnes. Naša mestská časť nemá vlastné zariadenie, ktoré by staršej generácii poskytlo vhodné bývanie prispôsobené jej zdravotnému a fyzickému stavu a zároveň poskytovalo služby pre uľahčenie samostatného života.

O tom, že by mala naša mestská časť zariadenie pre seniorov s celodennou starostlivosťou,  s obľubou hovoria kandidáti na poslancov i starostu asi 20 rokov. Ale kde? Kde nájsť vhodné miesto? Našli sme ho pri novom parku Jama. Projekt sa páči aj ministerstvu práce, ktoré nám predbežne schválilo takmer 1 000 000 eur.

Budova, ktorá pôvodne slúžila ako zázemie cyklistického štadiónu, stratila svoj pôvodný účel. Jej výhodou je dobrá poloha, dostupnosť mestskej hromadnej dopravy i ďalších potrebných služieb. Po rekonštrukcii, nadstavbe a prispôsobení tu nájdu nový domov ľudia, ktorí chcú a môžu žiť samostatným životom, ale zo zdravotných či iných dôvodov potrebujú istú pomoc. Práve zachovanie súkromia a nezávislosti v maximálne možnej miere je pre ľudí dôležité bez ohľadu na vek.

„Ide predovšetkým o zachovanie ľudskej dôstojnosti a aktívneho prístupu k vlastnému životu. Seniori zostávajú pracovať neraz dlhšie, ako je zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku. Dá sa tiež predpokladať, že staroby sa dožijú v pomerne dobrom zdravotnom stave. Je dôležité, aby nezostali sami, ak napríklad stratia životného partnera. Kultúra, poznávanie, sociálne i právne poradenstvo a spoločenské kontakty im pomôžu žiť plnohodnotným životom. Je povinnosťou nás, mladšej generácie, aby sme im to umožnili. Hlavne by sme nemali zabúdať, že ďalšie generácie sa k nám budú v budúcnosti správať tak, ako sa my dnes správame ku generácii našich rodičov a prarodičov,“ uviedol starosta Rudolf Kusý.

Samozrejmosťou je, že úpravy budú rešpektovať potrebu bezbariérového prístupu a slobodného pohybu osôb s hendikepom. Tak, aby napríklad aj ľudia na invalidnom vozíku bez problémov dosiahli na vypínače či elektrické prípojky. „Naším cieľom je pripraviť pre seniorov príjemné a bezpečné prostredie rodinného typu, v ktorom sa stretnú s odborným, slušným a ľudským prístupom sociálnych pracovníkov,“ dodáva starosta.

 Stanislav Winkler

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy