https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/07/IMG-6766-1280x1707.jpg

Zápisky z Nového MestaPodcast na tému: Parkovanie

Kusé informácie z Nového Mesta? Nový podcast, tentoraz na tému parkovanie. Zaparkovali sme pri ďalšej téme, ale naozaj to nie obrazne, pretože dnes sa budeme venovať parkovacej politike. Ja len na pripomenutie, od prvého decembra 2020 sa spustilo regulované parkovanie aj v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Sľubovalo jasné pravidlá. S odstupom času určitého môžeme povedať teda, že tie pravidlá sú nastavené alebo ešte to pokrivkáva?