https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/07/284186489_426074412677128_4846276604186773792_n.jpg

Zápisky z Nového MestaPokračujeme v mapovaní zdravia našich stromov

Vlani sa nám podarila skvelá vec. Zmapovali sme viac ako 13 tisíc našich stromov a vyše tisíc kríkov na väčšine územia Nového Mesta. Okrem toho, že vieme, koľko ich máme, poznáme aj ich zdravotný stav.
V týchto dňoch môžete v uliciach mestskej časti opäť stretnúť pracovníkov, ktorí budú merať rozmery jednotlivých drevín, zhodnocovať ich zdravotný stav, stabilitu a vitalitu, v prípade potreby navrhovať spôsob ich ošetrenia a zároveň zabezpečujú fotodokumentáciu stromov. V inventarizácii stromov a kríkov pokračujeme tentokrát na Kramároch a vo zvyšných lokalitách Nového Mesta. Druhá etapa potrvá až do 30. septembra 2022, po jej ukončení tak budeme mať kompletný prehľad o všetkých našich drevinách.
Novomestské stromy môžete mať pod kontrolou aj vy. Výsledky prvej fázy pasportu verejnej zelene sme zverejnili na našom mapovom portáli mapy.banm.sk: https://bit.ly/pasport-zelen. Nájdete tu, kde presne aký strom rastie.
Pasport mestskej časti je dôležitým nástrojom pre lepšie spravovanie, starostlivosť a údržbu verejnú zeleň. Okrem sledovania zdravia jednotlivých stromov nám tiež umožňuje aj lepšie plánovanie novej výsadby.