https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/07/292241269_452923113325591_3379970628652739418_n.jpg

Zápisky z Nového MestaPoliklinika Tehelná sa predáva

Je to definitívne. Poliklinika Tehelná sa predáva. Nie ako zdravotnícke zariadenie, ale ako budova, teda bez povinnosti zachovať polikliniku. Bez povinnosti zachovať ambulancie našich všeobecných a odborných lekárov, na ktorých sme zvyknutí a ktorých potrebujeme. Pre väčšinu Novomešťaniek a Novomešťanov je to najbližšia dostupná zdravotná starostlivosť. Zánik polikliniky Tehelná by im výrazne zhoršila prístup k lekárom.
Časť komunálnych politikov teraz pred voľbami bez znalostí veci útočí, že prečo sme Tehelnú nekúpili, prečo sme sa neozvali skôr. Ale to je úplný nezmysel a nepochopenie problematiky. Mestská časť mala svojho zástupcu v komisii, ktorá riešila podmienky predaja. Naše požiadavky boli jasné – žiadali sme, aby sa Tehelná predávala nie ako budova, ale ako zdravotnícke zariadenie. Zároveň sme žiadali, aby tam na dobu minimálne 30 rokov zostali jestvujúce ambulancie všeobecných a odborných lekárov.
Keď štát z nejakého dôvodu nie je schopný prevádzkovať Polikliniku Tehelná, my sa nebránime tomu, aby ju predal. Ale, preboha, nech ju nepredáva ako budovu, ale ako polikliniku, ktorá tu musí ostať zachovaná.
Ak ju predajú len ako budovu, automaticky, keď to niekto kúpi, tak bude hľadať cestu, ako ju čo najlepšie speňažiť. Je snáď každému jasné, že funkcia zdravotnícke zariadenie nie je to najlukratívnejšie.
Okamžite príde s tým, že tam chce niečo iné. A nehovoriac o tom, že o rok a pol už stavebné úrady prechádzajú na štát a akým spôsobom my zabránime tomu, aby sa niekde neschválilo, že časť polikliniky sa zrazu zmení na byty, apartmány alebo hotel… Ale, preboha, musí tam byť aj všeobecný lekár, detský lekár, ortopéd, očný lekár, alergológia, gastroenterológ, srdciar a podobne.
Podpíšte petíciu proti predaju! Predáva sa Železničná poliklinika, predáva sa poliklinika Tehelná.